Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Anonymní dotazník patologických jevů na pracovišti - výzva k účasti.

Je skutečně šikana rozšířená v tak veliké míře, nebo jde jen o klam v důsledku mediálního zájmu o téma? Je šikana na pracovišti doménou jen některých pracovních oborů nebo se vyskytuje všude stejně? Dopouští se šikany častěji ženy nebo muži? Co o šikaně víme a dovedeme jí rozeznat? Na všechny tyto a další otázky najdeme odpovědi po vyhodnocení dotazníku, kterého se můžete zúčastnit i vy. S výsledky vás seznámíme a porovnáme je s prvním naším dotazníkovým šetřením z roku 2020.
Vážení, rádi bychom vás požádali o spolupráci. Zajímá nás vaše zkušenost, aktivní, nebo pasivní nebo žádná se šikanou na pracovišti. Budeme rádi, pokud věnujete chvilku vyplnění dotazníku, kterým navazujeme na průzkum, který jsme realizovali v roce 2020 a jehož výsledky si můžete přečíst zde 
Dotazník je anonymní, jeho vyhodnocení garantují Mgr. et Mgr. Blanka Borovková a Ing. Miluše Balková, Ph.D., akademické pracovnice Katedry řízení lidských zdrojů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Získaná data budou sloužit pro zjištění výskytu šikany na pracovišti v ČR a utváření systému prevence, případně i pomoci obětem násilí na pracovišti.
S výsledky dotazníkového šetření vás seznámíme prostřednictvím sdělení na webu Filantia. 
Děkujeme za pomoc.
#časotevřítoči    #casotevritoci      #openyoureyes