Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti

Petr Špinar, manažer v IT

30.4. Den lepších vztahů v práci