Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia znamená společenství s idylickými mezilidskými vztahy (jak vznikl název Filantia? slovo filantropie, které nejen charakterizuje naši činnost, ale v původním řeckém významu také vyjadřuje lásku k člověku. K filantropii se připojila bájná země Arkadia, prostá všech intrik)

Osobnosti LiveTheDay akademie

Lektoři, školitelé, mentoři, přednášející - osobnosti, které o tématu vědí hodně, mají sami osobní zkušenost se šikanou na pracovišti, mají praxi a především zájem o lidi. Každá osobnost, se kterou LiveTheDay akademie spolupracuje, souzní s posláním Filantie Filantie

Jiří Devát je garantem vzdělávací akademie a každý kurz, školení a přednáška vzniká pod jeho dohledem. LiveTheDay akademie klade důraz na to, aby obsah vzdělávacích, výukových a informačních materiálů byl autentický, podložený znalostí skutečných potřeb a s prokázanou orientací se v problematice. Není cílem akademie nabízet jen teorii, ale praktické rady a postupy, včetně pomoci v osobním rozvoji. Víme co mluvíme, ke komu mluvíme, proč o tom mluvíme. Naplňujeme poslání Filantie - chceme pomoci jednotlivcům i organizacím, aby pracovali v prostředí zdravé vztahové kultury a mohli rozvíjet a naplňovat svůj potenciál. 

Tým LiveTheDay akademie

Zisk generovaný prodejem služeb LiveTHeDay akademie je určený na podporu rozvoje činnosti Nadačního fondu Filantia a na rozvoj projektu Svépomocná vztahová skupina. 

Jiří Devát

Jiří Devát řídil nadnárodní společnosti a v současnosti se věnuje podpoře rozvoje firemní a vztahové kultury. Je spoluzakladatelem Filantie.  

Přednášku Jiřího si můžete objednat zde. 

Annabelle Diamantino

Má zkušenosti s budováním týmů, s řešením konfliktních situací na pracovišti, s náborovými procesy.

Annabelle moderuje a vede workshopy, které jsou zaměřené na:

1) Manipulaci - Odhal svého manipulátora. Objednat zde

2) Asertivitu - Nauč se říkat NE. Objednat zde

3) Narcistní osobnosti - Narcis má rád jenom sebe. Objednat zde

Tyto unikátní workshopy jsou postavené na interakci s účastníky, na modelovaných situacích a jsou vedeny v tandemu Annabelle a Julie.

Julie Růžičková

Je spoluzakladatelkou Filantie, studovala vyučování dospělých, založila Svépomocné vztahové skupiny Filantia, které moderuje. 

Miroslav Škoda

Mirek má mnohaletou praxi z mediální sféry a s řízením týmů. 

Ivana Křenová

Ivana je zkušená dramaturgyně, režisérka, dokumentaristka, s letitou praxí ve výuce.