Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti

Vzdělávání pro „dobrovolníky všeho druhu“

Chcete pomáhat? První krok máte za sebou, druhým krokem je se na vaši roli připravit

Chcete pomáhat, zapojit se a angažovat se? Nabízíme vzdělávání, které vás na tuto roli připraví. 

Chcete se stát vedoucím vztahové skupiny? Chcete pomáhat Filantii vést semináře? Chcete se věnovat mediaci? 

Kontaktujte nás prostřednictvím poptávkového formuláře

Pro koho je tato nabídka vzdělávání vhodná? pro „dobrovolníky všeho druhu“, kteří se chtějí angažovat – či se dokonce již nějak angažují – na poli řešení vztahových konfliktů a problémů – mediátory, zprostředkovatele, odboráře, právníky, sociální pracovníky , poradkyně a poradce, atp. … – pro všechny ty, které/kteří by se chtěli angažovat v individuální či skupinové formě poradenství, pomoci a prevence – ať již formou face tu face (tváří v tvář příp. i telenicky) 

Odborným garantem vzdělávání je PhDr. Pavel Beňo. Rozhovor s Pavlem Beňem, který poskytl Filantii, si můžete přečíst zde