Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Proč Kobry kopírují druhé lidi

Co dělat, aby vám Kobra neukradla vaši identitu

"Kobrám chybí empatie a tak se jí naučili předstírat."

Psychopati dovedou být skutečně neobyčejně milí, okouzlující a šarmantní. Nemají však vrozenou empatií, soucit, neberou ohledy na city druhých. Aby kobry přežily a dosáhly svých cílů, pozorují. Pilně pozorují druhé lidi a napodobují je. 

Psychopati jsou schopni se chovat destruktivně a nenávistně díky tomu, co je označeno jako „Falešné Já“. Samotné kobry jsou tak poničené osobnosti, že aby každý den fungovaly, předstírají a napodobují chování druhých. 

Proto se kobry upnou na svojí oběť, kterou si pečlivě vyberou. Kobra si vždy vybírá schopného, oblíbeného a dobrého člověka . Pozoruje svoji oběť, její milující, citlivou a starostlivou osobnost, která představuje každou vlastnost, kterou kobra nikdy nebude mít. Z toho důvodu Kobra začne svoji oběť pronásledovat a s cílem jí vlastnit.

Kdokoliv, kdo zažil vztah s kobrou,  zná pocit, kdy se na vás kobra ustavičně dívá a pozoruje vás. Pohled, ze kterého vás neustále mrazí. Kobra vás nepřetržitě sleduje. Kobra vás studuje, chce být jako vy. Kobra totiž zrcadlí chování skutečně slušného člověka.

Je to hrozné, ale je to pravdivé, že Kobra  „zrcadlí a nahrazuje“ svoje chování s jediným účelem: nasávat a zneužívat vás.

Psychopati jsou skuteční upíři, kteří mezi námi existují. JEDINÝ rozdíl spočívá v tom, že Kobra vás vysaje ze svého vrozeného štěstí, dobroty, empatických a laskavých vlastností. Stále se však budete cítit, jako by vás upír zbavil krve . Tito radostní upíři vás vysají do sucha a potom se šťastně rozdrtí na kostech, zatímco se po celou dobu smějí.

Jsou to přece kobry, které určují pravidla, jsou to kobry, které chtějí ostatním vládnout. V momentě, kdy vy vytyčíte hranice a vymezíte prostor a jste zdravě asertivní, kobra vás nebude mít ráda. Kobry ego raníte svým odstupem, asertivním přístupem, zdravým sebevědomím. Kobra vás bude chtít donutit podlézat jí, kobra vás bude chtít přimět, abyste z ní měli strach, bude si vás kupovat a potom bude svůj záměr a pozornost přidělovat jen po dávkách, jen když si to zasloužíte.

Čím déle budete kobře odolávat, tím déle jí budete bavit, zajímat, bude čekat na moment, kdy vás uloví. Kobra miluje výzvy a bude vás postupně chtít zlomit. Bude chtít zlomit vaši vůli.

Co kobra nikdy nepochopí

  1. Vaši laskavost a velkorysost
  2. Vaše upřímná gesta pomoci
  3. Vaši kolegialitu a loajálnost k ostatním lidem
  4. Vaši velkorysost

Kobry hodnotí podle sebe ostatní, jsou paranoidní a nejisté. Nikdy nepochopí, že nejste jako ony, vždycky je bude vaše osobnost a charakter znervózňovat. A současně budou chtít být jako vy, ale s podmínkou, že vás nahradí. Vysají vás, ukradnou vám identitu, ale vy už nesmíte být jako dřív, vás chce kobra zničit. Zničit vaši radost, osobnost, sílu a energii.

Můžete s kobrou bojovat? Je to vyčerpávající, ale můžete to zkusit. Pokud bojujete s kobrou v zaměstnání, můžete doufat, že bude přeřazena na jinou pozici, zmizí z vašeho dohledu. Pokud bojujete s kobrou v osobním životě, utečte. Dokud máte síly a sebeúctu a hrdost. Kobra se nikdy nezmění a jejím cílem je vysát vás.