Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Přednášky

Na základě vzájemné dohody a shody vám připravíme přednášku, v časovém rozsahu a zaměřenou na téma a posluchače podle vašeho upřesnění. 

Rádi vysvětlíme účastníkům vašeho setkání, vše o tématu Patologických vztahů a Vztahové kultury. Ale také o soudržnosti a budování týmů, mluvíme rádi a o psychohygieně a pozitivní motivaci. Je toho hodně, co by lidé na pracovišti měli znát, o čem by měli mít povědomí, co by si měli poslechnout. Máme mnoho příkladů dobré i špatné praxe, máme však také návody na řešení.  

Osobnost přednášejícího navrhneme po dohodě s Vámi, jakož i konkrétní téma a rozsah. Napište nám na adresu info@filantia.cz, vše další si společně vyjasníme.

Cena bude upřesněna dle dohody, rádi prezentujeme i pro bono pro klienty v kritické situaci.

 

Objednejte přednášku Filantia

Rádi vysvětlíme účastníkům vašeho setkání, Vašim zaměstnancům nebo kolegům, vše k tématu Patologické vztahy a Vztahová kultura. Ale také o soudržnosti a budování týmů mluvíme rádi a o psychohygieně a pozitivní motivaci. Je toho hodně, co by lidé na pracovišti měli znát, o čem by měli mít povědomí, co by si měli poslechnout. Máme mnoho příkladů dobré i špatné praxe, máme však také návody na řešení.  

Osobnost přednášejícího navrhneme po dohodě s Vámi, jakož i konkrétní téma a rozsah. Nejprve potvrďte Váš zájem a my Vám budeme reagovat.

V případě zájmu napište na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz 

VÝZVA pro neziskové organizace (nadace, nemocniční zařízení, školská zařízení atd.

Pořádáme jednou měsíčně PŘEDNÁŠKU ZDARMA☝️ https://www.filantia.cz/novinkyzfilantie1/novinky/vyzva/

Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat. Pokud máte zájem reagovat na tuto výzvu, napište nám zprávu na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz

Pokud chcete podpořit rozvoj dobrých vztahů na Vašem pracovišti, rádi Vám budeme nápomocní. Seznámení se s tématem Vztahová kultura je tím prvním a nezbytným krokem. 

Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice
Je žádoucí změna kvality vztahů – vztahové kultury, nemá-li nás náš současný stav a další vývoj zavést do slepé uličky
1.3. proběhla přednáška pro studenty na Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice na téma VZTAHY JAKO ZDROJ.
📌 Účelem přednášky bylo předat studentům zprávu, že dobré vztahy v kolektivu vedou ke kreativitě, produktivitě a celkové spokojenosti. A také, že dobré vztahy lze budovat kdykoliv a kdekoliv.
❗️V dnešní době je důležité s mladými lidmi komunikovat toto téma dřív, než se sami dostanou do pracovního kolektivu a tím do potenciálně nebezpečného prostředí patologických vztahů.
Jilemnice 16. září 2021

Přednáška na téma Peklo jménem bossing se uskutečnila v Jilemnici, ve spolupráci se spolkem Mnoho světů. 

Co dělá jednotlivce a organizace úspěšnými. 

Cílem přednášky bylo otevřít prostor pro konstruktivní diskuzi o závažných otázkách a problémech, které tato zlomová doba přináší, a pomoci tak společnosti proměnit současnou krizi v příležitost. Posláním organizátorů je přizvat do debaty odborníky na management, mediaci, psychologii a další obory.

Retail News summit 22.06.2021

Přednáška Jiřího Deváta byla součástí summitu, který se zaměřil na téma Rozvoj a udržitelnost

Mezilidské vztahy – včetně těch pracovních – ovlivňují naše zdraví, ať už psychické či fyzické. Je v zájmu každého zaměstnavatele, aby usiloval o produktivní a tolerantní pracovní prostředí, podpořené rozvojem zdravé firemní kultury. Patologické vztahy a šikana na pracovišti poškozují jak jednotlivce, tak i kolektivy, významně přitom brání dlouhodobé úspěšnosti celé firmy.