Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Přímých obětí útoků je 12 %. To jsou data z listopadu 2020

Výzkum provedl Nadační fond Filantia ve spolupráci s PPM Factum na reprezentativním vzorku 1000 respondentů.

„Cílem výzkumu bylo zmapovat aktuální situaci. Násilí na pracovišti je velký problém a vážná ekonomická situace ho jen prohlubuje,“ říká předseda správní rady Nadace Filantia Jiří Devát. „Oproti dostupným datům z minulosti je patrný nárůst.“

Průzkum byl hrazený z prostředků nadačního fondu Filantia pro potřeby osvěty v oblasti pracovních vztahů a nastavení pozitivní změny v prostředích firem, akademické sféry, vzdělávacích institucí. Za těmito účely mohou data a výsledky průzkumu čerpat i třetí strany. Využívání dat ke komerčním účelům není dovoleno.