Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Podpořit naši činnost, služby a projekty, které jsou poskytovány zdarma s cílem pomoci každému, kdo to potřebuje, můžete mnohými způsoby.

Pro bližší informace nás kontaktujte: JulieRuzickova@filantia.cz

 

Firemní dárcovství

Rádi navážeme přátelství a dlouhodobou spolupráci v těchto a dalších oblastech, které spolu objevíme: 

Podpora služeb Nadačního fondu Filantia, poskytovaných klientům zdarma  - Svépomocné vztahové skupiny, Poradna

Uzavření strategického partnerství - vytvoření unikátního projektu s jasně definovaným, dlouhodobým cílem

Marketingová a propagační spolupráce v rámci popularizačních přednášek, kampaní, atd.);

Objednání služeb Filantia - vzdělávací kurz / přednáška pro zaměstnance / řešení Bezpečná firma

 

Dobrovolnická práce

Staňte se dobrovolníkem. Můžete nám pomoci v oblasti, která je Vám blízká a při které využijete své znalosti, dovednosti, nadšení. Pocit ze smysluplné práce a setkávání se s lidmi, kteří mají své zajímavé příběhy a jsou ve svých oborech výjimeční, bude pro Vás velikou satisfakcí. V neposlední řadě budete součástí projektu, který je výjimečný.

Uvítáme Vaši pomoc v oblasti:

marketingu, správě sociálních sítí, vytváření kampaní a komunikace

fundraisingu a dárcovství - oslovování dárců, organizace sbírek

propagace - pomoc s distribucí našich zpráv, tiskové zprávy, sdílené příspěvky

...a je toho ještě víc, co společně můžeme vymyslet

Finanční dar

Podpořit nás můžete jednorázovým i pravidelným finančním darem v libovolné výši. Každá pomoc je důležitá a přínosná, abychom mohli poskytovat zdarma služby lidem, kteří to potřebují. Poradenství, konzultace, psychoterapie obětem šikany na pracovišti je obsahem služby Svépomocná vztahová skupina a Poradna.

Finanční příspěvky lze provádět ve prospěch nadačního účtu 26810300/5500. 

Máte nárok na potvrzení o daru, které Vám rádi vystavíme. K tomu účelu budeme potřebovat Váš email a jméno, které vždy uvádějte v poznámce při provedení převodu. To abychom mohli správně přiřadit Váš dar k Vaší osobě a vystavit potvrzení. 

Věcný dar nebo povahy duševního vlastnictví a služby

Pomoc nemusí být výhradně jen finanční povahy. Cenná a mimořádná je vložená práce, čas a energie každého jednotlivce. Dlouhodobá i krátkodobá služba pro bono je ohodnocena a lze proti ní vystavit potvrzení o daru. 

Pokud Vám přebývají předměty, které bychom mohli využít pro kancelářské účely, výrobky, o kterých se domníváte, že ulehčí naši práci, a budete si je přát poskytnout Nadačnímu fondu darem, rádi Vám i v tomto případě vystavíme potvrzení o daru. 

 

Pokud dar fyzické osoby přesáhne 2 % ze základu daně nebo je alespoň 1000 Kč ročně, je možné si ho odečíst od daňového základu. Dar může být věcný i finanční. Potvrzení o poskytnutí daru Vám zašleme do konce ledna každého roku. V případě, že jste právnická osoba, dar je upraven darovací smlouvou, kterou vám vystavíme. V tomto případě musí dary jedné organizaci činit alespoň 2000 Kč, aby bylo možné je odečíst od základu daně. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.