Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Vše o tématu vztahy na pracovišti i v životě

Proč stále přehlížíme a podceňujeme role mezilidských vztahů v práci (či v životě)?

Jaké jsou možnosti rozvoje našeho lidského potenciálu? 

Víme, jaký potenciál pro rozvoj organizací představují vztahy (zdravé vztahy)? 

Vztahy a jejich význam je široké téma. Máme přednášky připravené, některé jsou více frekventované, rádi připravujeme přednášky na míru. A rádi přednášíme v tandemu. Jelikož věříme na týmovou spolupráci, rádi se s kolegy doplňujeme a nahráváme si. 

Pokud si chcete objednat přednášku z naší nabídky, postupujte podle instrukcí v popisu přednášky. Vaše dotazy zasílejte na adresu JulieRuzickova@filantia.cz

Standardní délka přednášky je jedna hodina, také lze témata propojovat a časovou dotaci podle potřeby měnit.

 

 

 

Šikana na pracovišti – uvedení do tématu, jak vzniká, projevy, prevence
Objednejte zde, tým Filantia Vás bude kontaktovat Případné dotazy zasílejte na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz  Cíl: Seznámit posluchače s historií a filosofií tzv. anti-mobbingu Jak se chránit, bránit a vyhnout (prevence) mobbingu Vidět v komunikaci nástroj a v empatii klíč pro budování (či ničení!) vztahu a vztahů! Časová dotace:  60 minut plus diskuse Lektoři:  Annabelle Diamantino, Julie Růžičková    

Read more
Soudržnost a solidarita v pracovním týmu
Objednejte zde, tým Filantia Vás bude kontaktovat Případné dotazy zasílejte na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz  Cíl: Představit význam soudržnosti a vysvětlit problematiku ze dvou náhledů: interní přístup a externí přístup v kontextu soudržnosti a solidarity v pracovním týmu Časová dotace:  60 minut plus diskuse Lektoři:  Annabelle Diamantino, Julie Růžičková

Read more
Společenský kontext soutěživosti
Objednejte zde, tým Filantia Vás bude kontaktovat Případné dotazy zasílejte na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz  Cíl: Dát nahlédnout na problematiku budování týmu a pohledu soutěživosti: vytrvalost, nezdolnost – a jejich výskyt v obou skupinách: Průměrov a Extrémov: jak se v obou sektorech projevují jak se posilují (je-li to vůbec možné), jak se výskyty v obou sektorech navzájem odlišují, co do povahy, intenzity, rozsahu apod.  Časová dotace:  60 minut plus diskuse Lektoři:  Annabelle Diamantino, Julie Růžičková

Read more
Vztahy jako zdroj
Objednejte zde, tým Filantia Vás bude kontaktovat Případné dotazy zasílejte na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz  Cíl: Představit problematiku vztahů z pohledu neurověd a zodpovědět otázku, jak podporuje růst a rozvoj člověka sociální interakce.  Časová dotace:  60 minut plus diskuse Lektoři:  Annabelle Diamantino, Julie Růžičková

Read more