Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Průzkum vztahové kultury organizace

U NÁS SE TO NEDĚJE! A JAK TO VÍTE?

 

Filantia nabízí jakékoli organizaci možnost využít službu anonymní průzkum Vztahové kultury. Pokud chcete získat pravdivé informace o tom, zda se ve Vaší organizaci nebo ve Vašem týmu vyskytují nežádoucí projevy chování v důsledku patologických vztahů, je kritické vytvořit pocit důvěry a bezpečí pro Vaše zaměstnance.

 

"U nás se to neděje", říkáte, když se jiní baví o patologických vztazích na pracovišti?

Věříte, že ve Vaší organizaci jsou vztahy v pořádku, ale raději se o tom přesvědčíte?

Chcete v organizaci nastavit/změnit/restartovat vztahovou kulturu a uvědomujete si, že je správné si nejprve ověřit reálný stav věcí?

Máte vysokou míru fluktuace zaměstnanců a chcete zjistit proč?

Všimli jste si, že atmosféra na Vašem pracovišti je možná více stísněná, než by měla být? 


Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, můžete se zeptat svých kolegů, můžete se zeptat Vašich podřízených, ale jaké jim máte položit otázky a odpoví Vám popravdě?

Nabízíme Vám službu anonymní průzkum Vztahové kultury, který Vám poskytne informace, které jsou Vám skryté. Přečtěte si naše otázky a odpovědi níže a pokud budete mít další neznámé, které se chcete o službě dozvědět, vyplňte tento formulář a zástupce Filantie Vás bude kontaktovat k nezávazné konzultaci. 

 

 

Jak to funguje?

Nejprve Vás požádáme o vyplnění kontaktního formuláře (zde), který nevytváří žádný závazek k využití služby dotazník Vztahové kultury Filantia, ale na jehož základě Vás bude kontaktovat zástupce Filantie, aby s Vámi zkonzultoval Vaše potřeby, které v organizaci chcete řešit a zodpověděl Vaše dotazy ohledně využití dotazníku a jeho zpracování. Vaše kontaktní údaje, které ve formuláři uvedete, použijeme jen pro účel další komunikace s Vámi a Nadační fond Filantia s nimi bude nakládat podle zásad ochrany osobních údajů.

Kolik to stojí?

- 0 CZK - Konzultace:
(na základě projeveného zájmu vyplněním tohoto formuláře Vás budou kontaktovat zástupci Filantie, aby Vám zodpověděli další dotazy, aby si ověřili Vaši potřebu, kterou chcete řešit, abyste se shodli na formě distribuce dotazníku zaměstnancům a další)
- 2 000 CZK - Jednorázový zřizovací poplatek:
(v případě, že se rozhodnete využít službu dotazník vztahové kultury)
- 250 CZK - Cena za jednoho respondenta (zpracování jednoho dotazníku):
(vyplnění dotazníku by mělo být pro zaměstnance dobrovolné, nečekejte proto stoprocentní angažovanost všech. Je férové účtovat reálné náklady za počty respondentů a tomu odpovídajícímu počtu zpracovaných dotazníků.
- V ceně je zahrnutý náklad na vypracování závěrečné, hodnotící zprávy
- Neziskové organizace, nadace a startupy mají nárok na zvýhodněnou cenu

 

Jsme malá / středně velká / velká organizace, limituje nás to jakkoli ve využití průzkumu?

Z pohledu funkčnosti dotazníku a jeho implementace v organizaci nikoli. S ohledem na to, že výsledkem dotazníku je vypracovaná zpráva a Filantia má nacenění této služby oproti počtu respondentů (dotazník je dobrovolný a nemusí se ho vždy zúčastnit plný počet zaměstnanců), účtujeme nezávisle na velikosti každé organizaci 250 CZK za zpracování jednoho respondenta.

Proč bychom měli využít dotazník třetí strany a ne vlastní, interní?

Pokud chcete zjistit skutečný stav věcí, zásadně doporučujeme, aby byl průzkum anonymní a realizován nezávislým subjektem.

Jde o téma pro každého zaměstnance, v případě, že čelí nějaké formě násilí a neférového jednání, ať přímo nebo v roli svědka, velmi citlivé a důvěra v to, že sdílené informace nebudou proti němu zneužity, je důležitá.

K čemu nám odhalení, že na pracovišti jsou patologické vztahy a že se někdo cítí šikanován, bude užitečné?

Neférové jednání na pracovišti, sexuální obtěžování nebo psychické násilí, jakými jsou bossing a mobbing, oběti zatěžují strachem, studem, sebeobviňováním, ztrátou sebedůvěry a v případě dlouhodobého trvání celkovým psychickým vyčerpáním, které s sebou ve většině případů nese zdravotní konsekvence.

Šikana na pracovišti ohrožuje ekonomicky samotnou organizaci. Ztráta každého zaměstnance představuje 200 až 500 tisíc CZK.

Cílem organizace by mělo být pomoci chránit zaměstnance před psychickým násilím na pracovišti, které má za následek komplexní poškození jednotlivce: psychické, intelektuální, emotivní, zdravotní či v neposlední řadě ekonomické a to jak v rovině i) tzv. ekonomického násilí, kdy daného pracovníka doslova „bosseři“ vyštípají z pozice či ii) výrazný pokles pracovní motivace a tím i výkonnosti u šikanovaného pracovníka. Ve svém důsledku může dojít i k poškození celé firmy a to jak v rovině ekonomické, tak morální. 

Jak je s informacemi nakládáno? Kdo má k odpovědím přístup?

Klademe důraz na anonymitu a bezpečnost zaměstnanců, k informacím proto má přístup pouze Nadační fond Filantia a neposkytuje je organizaci, aby nedošlo k žádné možné identifikaci zaměstnanců. Cílem není odhalit oznamovatele, cílem je odhalit míru patologických vztahů na pracovišti. 

Zaměstnanci vyplňují dotazník anonymně, Filantia nezná jejich identitu, pracovní zařazení, věk ani pohlaví.

Zaměstnanci vyplní dotazník a co bude dál?

Filantia na základě odpovědí vytvoří zprávu o stavu vztahové kultury ve Vaší organizaci. Tato zpráva Vám bude poskytnuta na základě podepsání smlouvy o mlčenlivosti mezi Vaší organizací a Nadačním fondem Filantia. Na základě zprávy a vyhodnocení můžete zvážit další postup. K tomu Vám budeme rádi nápomocní.

Bude Filantia využívat informace k dalšímu jinému účelu? 

Nikoli. Nadační fond Filantia s Vaší organizací podepíše smlouvu o mlčenlivosti. Zjištění na základě anonymního dotazníku slouží Vaší organizaci. Na jejím základě se rozhodnete k dalšímu postupu - vzdělávání, interní směrnice, workshopy a jiné. 

Jak je dotazník náročný? Kolik zabere času? 

Dotazník je stručný a jeho vyplnění zabere okolo pěti minut, každý respondent však může nad přemýšlením o odpovědích strávit individuálně dlouhý čas.

Pokud máte další dotazy, vyplňte tento formulář, kterým udělujete souhlas, aby Vás kontaktoval zástupce Filantie.