Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Adresa a fakturační údaje

Nadační fond Filantia, Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, je zapsaný v nadační rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1844

IČ: 09487131

Bankovní spojení: 26810300/5500

Datová schránka: NADAČNÍ FOND FILANTIA (huwxkch)