Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Vysvětlení pojmů

Vztahová patologie je zastřešující pojem pro (pracovní či jiné) vztahy neférového typu:

Mobbing

Obtěžování jsou opakované a (vy)trvalé pokusy jednotlivce trápit, snižovat/ponižovat, rušit, mařit jeho práci či naopak vyžadovat reakci od jiné osoby. Je to jednání či zacházení, které se skládá z provokací, nátlaku, zastrašování, ponižování či jiných způsobů znevažování druhých

** Jedná se o útoky skupiny proti jednotlivci.

 

Bossing

nepřípustný psychický nátlak
psychické násilí
obtěžování
nebezpečné vyhrožování a pronásledování

** násilí se dopouští nadřízený pracovník

Staffing

Stuffing je termín, který je v personalistice pojímán jako jiný způsob, rozmísťování zaměstnanců v rámci personální politiky firmy často založeném na protěžování méně kompetentních osob.

Bullying

Z anglického termínu bully, hrubec, surovec, rváč atd., v anglicky mluvících, ale i v severských zemích se bullying - hrubé a agresivní chování - vyskytuje častěji než mobbing. Až 85 % těchto útoků tohoto násilnického charakteru přichází ze strany nadřízených.

Harassment-obtěžování

Opakované obtěžování a pronásledování na pracovišti - nejedná se vždy „pouze“ o sexuální násilí.

Šikanování

Z francouzského chicane, označuje fyzické i psychické omezování či týrání (často, potažmo nejčastěji aktuálně slabšího) jedince v kolektivu, respektive ve společnosti.  Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních, a dokonce napříč mezi nimi.

Stalking

Opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými zprávami, e-maily, skype,  telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby.