Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

DVPP - školení a kurzy s akreditací MŠMT

Na základě poptávky vzdělávacích programů, určených pedagogům, školským řídícím pracovníkům, vychovatelům a speciálním pedagogům jsme se rozhodli vytvořit nabídku kurzů, které jsou akreditované MŠMT a splňují požadavky pro DVPP. Naši lektoři jsou odborníci s mnohaletou praxí ve svém oboru a jsou také šiřiteli vize Filantie - rozvoj dobrých vztahů (nejen) v pracovním životě.

Znalost reality pracovního prostředí a situací a příběhů, se kterými se na nás s důvěrou obracejí mnozí pedagogičtí pracovníci, je naší devízou. 

Lektorský tým tvoří osobnosti se zájmem vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti mediální výchovy a vedení kritické komunikace, řešení patologických vztahů v týmu a na pracovišti, nastavení zdravé vztahové kultury. 

 

Komunikační a mediální dovednosti
Cílem tohoto programu je rozvoj komunikačních dovedností posluchačů. Seznámit je: •s obecnými pravidly komunikace - specifika veřejného vystoupení: jak formulovat sdělení, klíčová úloha nonverbální komunikace, techniky a triky•se specifikami komunikace podle publika – komunikujeme s týmem, organizací, veřejností, s oponentem•jak mluvit před kolegy•jak komunikovat s jedincem v afektu Kurz obsahuje praktická cvičení Účastníci kurzu získají certifikát Cena: 1  900 CZK Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut) Lektor: Ivana Křenová, profil lektora zde Pomocný lektor: Julie Růžičková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027  

Read more
Jak eliminovat týmové patologie
23. března od 9:00 hodin. Pro registraci použijte formulář zde. Školení proběhne v prostorách Nadačního fondu Filantia, Štefánikova 32, Praha 5. Více o školící akademii LiveTheDay se dozvíte zde.    Účastníci kurzu podnětnou interaktivní formou získají základní informace o tématu tématu Vztahová kultura versus Vztahová patologie. Obsahem kurzu je: Úvod do problematiky Vztahové patologie: Vztahová patologie jako zastřešující pojem pro (pracovní či jiné) vztahy neférového typu: mobbing, bossing, staffing, bullying, harassment-obtěžování, šikanování, diskriminace a nerovné zacházení rozlišování, upředňostňování a znevýhodňování, stalking (pronásledování,vyhrožování) + tzv. kyber(cyber) -mobbig, -stalking, -bullying Praktická část – identifikace problému a potřeb na základě vstupního dotazníku Vztahová kultura a „oběti mobbingu“, riziko pro jednotlivce, tým a organizaci Agresivní chování: Jak reagovat? a)     Patologické jevy b)     Projekce c)     Řešení d)     Promyšlené řešení e)     Návod f)     Diagnostika Jak se aktivovat a)    Lidský potenciál b)    Design týmů c)    Firemní kultura d)    Kritická místa Účastníci kurzu získají certifikát Kurz obsahuje dva praktické bloky Kurz je určený pro: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé MŠ,  učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů Účastníci kurzu získají certifikát Cena: 1  900 CZK Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut) Lektoři: Julie Růžičková Jiří Devát, profil lektora zde Petr Špinar, profil lektora zde Radka Balounová, profil lektora zde Garantem vzdělávacího kurzu je Jitka Nesnídalová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027

Read more
Školení komunikační techniky aneb jak efektivně řešit spory
Cílem tohoto osmihodinového kurzu je rozvoj komunikačních a mediátorských dovedností posluchačů. Seznámit je s pravidly a technikami pro řešení sporů s jejich žáky, studenty, rodiči, kolegy anebo s nadřízenými. Základem kvalitní zdravé vztahové kultury je osvojení technik pro řešení sporů.   Účastníci kurzu získají certifikát Cena: 1  900 CZK Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027

Read more
Pozitivní leadership
6. dubna od 9:00 hodin. Pro registraci použijte formulář zde. Školení proběhne v prostorách Nadačního fondu Filantia, Štefánikova 32, Praha 5. Více o školící akademii LiveTheDay se dozvíte zde.  Účastníci kurzu podnětnou interaktivní formou získají základní informace o tématu Pozitivního leadershipu. Cílem tohoto programu je posluchače seznámit: Úvod do tématu - vztahová kultura Jak postavit tým se správnou predikcí hodnot Jak být součástí týmu jako hrající kapitán Proč jsou vztahy mezi členy týmu klíčové - solidarita a soudržnost Jak eliminovat konflikty a jak je řešit Zpětná vazba, správné rozdělení rolí, supervize Kurz obsahuje dva praktické bloky Kurz je určený pro: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé MŠ,  učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů Účastníci kurzu získají certifikát Cena: 1  900 CZK Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut) Lektoři: Julie Růžičková,  Jiří Devát, profil lektora zde Petr Špinar, profil lektora zde Radka Balounová, profil lektora zde Školení je realizování v tandemu vždy dvou lektorů Garantem tohoto vzdělávací kurzu je Jitka Nesnídalová

Read more
Péče o sebe sama – prevence vyhoření
13.dubna od 9:00 hodin. Pro registraci použijte formulář zde. Školení proběhne v prostorách Nadačního fondu Filantia, Štefánikova 32, Praha 5. Více o školící akademii LiveTheDay se dozvíte zde.  Cílem je seznámit posluchače s tím, co je stres a co je syndrom vyhoření. Nejdůležitější je praktická část nácviku různých antistresových technik. •Psychohygiena, antistres a prevence syndromu vyhoření•Co je stres a co ho způsobuje•Rizikové a protektivní faktory pracoviště•Schopnost rozpoznat hrozící syndrom vyhoření a jak preventivně postupovat•Dopady stresu a jeho projevy (krátkodobé i dlouhodobé) v závislosti na věku Účastníci kurzu získají certifikát Kurz je určený pro: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé MŠ,  učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů Cena: 1  900 CZK Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut) Lektoři: Julie Růžičková, profil lektora zde Annabelle Diamantino, profil lektora zde Odborný garant: Jitka Nesnídalová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027

Read more
Jak odhalit fakenews
Účastníci tohoto kurzu získají povědomí, proč jsou falešné zprávy klíčovým problémem a jak jsou tyto zprávy vymýšleny pro přenos určitých sdělení. Účastníci si osvojí strategie k identifikaci a kontrole přesnosti zpráv a také si osvojí metody, jak se vyhnout sdílení Fake News a jak začlenit do výuky nové prvky pro podporu rozvoje kritického myšlení studentů a žáků. Účastníci kurzu získají certifikát Cena: 1  900 CZK Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut) Lektor: Ivana Křenová, profil lektora zde Pomocný lektor: Julie Růžičková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027

Read more
Videotvorba a začlenění nových prvků do výuky
Účastníci kurzu podnětnou interaktivní formou získají základní informace o tématu videotvorby. Video je nezbytným formátem pro obohacení výuky.  Kurz řeší: 1) současné potřeby pedagogů – jak vytvořit výuku zážitkovou, zajímavou, hodnotnou a přínosnou v době, kdy žáci a studenti konzumují informace online a v digitální formě 2) video je dokonalým formátem, který doplňuje textový formát a celkově je výuka poutavější 3) video uspokojuje současné potřeby žáků a studentů: Přečíst si 10 stránek černobílého textu, který popisuje návod a postup anebo stejnou informaci čerpat prostřednictvím videa, které přesně ukáže, jaké kroky a postupy mají studenti podniknout Účastníci kurzu získají certifikát Cena: 1  900 CZK Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut) Lektor: Ivana Křenová, profil lektora zde Koordinátor: Julie Růžičková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo uděluje akreditaci instituci: LiveTHEDay s.r.o., k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování: 1. Videotvorba a začlenění nových prvků do výuky Platnost akreditace se stanoví do 20.09.2024.

Read more