Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Videotvorba a začlenění nových prvků do výuky

Č.j.: MSMT- 14155/2021-4-505

Účastníci kurzu podnětnou interaktivní formou získají základní informace o tématu videotvorby. Video je nezbytným formátem pro obohacení výuky. 

Kurz řeší:

1) současné potřeby pedagogů – jak vytvořit výuku zážitkovou, zajímavou, hodnotnou a přínosnou v době, kdy žáci a studenti konzumují informace online a v digitální formě

2) video je dokonalým formátem, který doplňuje textový formát a celkově je výuka poutavější

3) video uspokojuje současné potřeby žáků a studentů: Přečíst si 10 stránek černobílého textu, který popisuje návod a postup anebo stejnou informaci čerpat prostřednictvím videa, které přesně ukáže, jaké kroky a postupy mají studenti podniknout

Účastníci kurzu získají certifikát

Cena: 1  900 CZK

Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut)

Lektor: Ivana Křenová, profil lektora zde

Koordinátor: Julie Růžičková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo uděluje akreditaci instituci: LiveTHEDay s.r.o., k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování: 1. Videotvorba a začlenění nových prvků do výuky Platnost akreditace se stanoví do 20.09.2024.