Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Kurzy a semináře

 

Nadační fond Filantia nabízí vzdělávací kurzy, přednášky a semináře, jejichž prostřednictvím získáte znalosti pravdivé a relevantní o problému, který není v tuto chvíli dostatečně přehledný, nemluví se o něm. Chcete-li řešit patologické jevy, měli byste klást důraz na prevenci. 

Kurzy jsou realizovány v sídle Nadačního fondu Filantia, v akreditovaném vzdělávacím centru LiveTheDay s.r.o. v prostorách Idea Delivery Lab, IDL .

LiveTheDay akademie vytváří zisk, který je využíván na rozvoj projektu Svépomocná vztahová skupina.

 

Vyberte si z nabídky kurzů a dalších vzdělávacích služeb zde a seznamte se s profily školitelů zde a odborných garantů. S dotazem můžete kontaktovat ředitelku tréninkového centra LiveTheDay

Annabelle Diamantino, AnnabelleDiamantino@filantia.cz 

Annabelle pracovala 12 let jako regionální IT manažerka v Havas Prague. V roce 2010 založila dva technologické startupy, jeden se zaměřením na náborová řešení. Její zkušenosti s budováním a péčí o silné týmy ji vedly k tomu, aby se ujala projektů jako zprostředkovatelka zaměstnanců, kde její rolí bylo poskytovat mediační služby a spolupracovat se stranami sporu na dosažení vzájemně uspokojivého řešení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027

 

 

SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC = SPOKOJENÁ FIRMA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027   Více o vzdělávací akademii LiveTHeDay se dozvíte zde Poskytujeme vzdělávací služby organizacím i jednotlivcům, více o naší nabídce zde

Read more