Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Tým LiveTheDay

Sílící zájem o téma „vztahová kultura a vztahová patologie“ neunikl pozornosti mnohých, kteří „nabízejí řešení“, aniž by znali – nebo byli ochotni poznat všechny souvislosti a celou problematiku! Lidé, kteří stojí za Filantií, vědí, jak zničující mohou být problémy se vztahy na pracovišti, a proto mají skutečný zájem pomoci – jednotlivcům i organizacím. Naším cílem je otevřít lidem oči prostřednictvím komunikace tématu a vzdělávání, které, jak věříme, je klíčem ke snížení množství a intenzity toxických vztahů na pracovišti.

LiveTheDay nabízí vzdělávací kurzy, přednášky a semináře, jejichž prostřednictvím získáte znalosti pravdivé a relevantní o problému, který není v tuto chvíli dostatečně přehledný a nemluví se o něm. Chcete-li řešit patologické jevy, měli byste klást důraz na prevenci. 

Rádi Vám připravíme školení unikátní, podle Vašich požadavků. Vždy s Vámi nejprve zkonzultujeme situaci, kterou řešíte, co od školení očekáváte, komu je vzdělávání určené, jakému počtu lidí a co je Vaším dlouhodobým cílem. 

Vaše dotazy můžete zasílat přímo  info@filantia.cz 

 

Petr Špinar

Petr Špinar - lektor a člen expertního týmu

Petr je zkušený manažer s historií práce v odvětví informačních technologií a služeb. Řídil nadnárodní společnosti, působil na pozicích strategického poradce, má zkušenosti s krizovým řízením a budováním týmů -  pracovní skupiny a obchodní týmy o více než 1000 zaměstnanců pracujících v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku a ostatních částech regionu Východní Evropy.

Julie Růžičková

Julie Růžičková - lektorka a členka expertního týmu

Julie se věnuje práci v nadačním sektoru posledních 8 let. Před tím pracovala jako šéfredaktora, tisková mluvčí a PR manažerka pro projekty zaměřené na vzdělávání. Svoji kariéru odstartovala v Microsoftu, kde pracovala na obchodních a marketingových pozicích 13 let. Je členkou správní rady Filantia, zakladatelkou a moderátorkou Svépomocné vztahové skupiny

Radka Balounová

Radka Balounová - lektorka a členka expertního týmu

Radka působí od roku 2018 do současnosti na pozici ředitelky Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích a je řídícím pedagogickým pracovníkem s metodickou, lektorskou a badatelskou praxí:

Učitel v roli tvůrce – metodická podpora při zavedení inkluzivních principů ve školství, posílení kompetence učitele při práci se specifickými potřebami žáků

Lektor mezinárodního programu TEMI ve spolupráci s Přf UK Praha zaměřeného na badatelsky orientovanou výuku

Studium CŽV Výchovné poradenství II. – Trendy v práci výchovného poradce 

Lektor, autor výukových materiálů – projekt Věda není žádná věda – školení učitelů, pilotování výukových materiálů

Učitel projektu Samsung school – Tablety ve výuce

Aktivní účastník konferencí – Škola jako místo setkávání (FF UK Praha), Veletrh nápadů učitelů chemie (Přf UK Praha), Podzimní škola VŠCHT

 

Ivana Křenová

Ivana Křenová - lektorka a členka expertního týmu

Ivana je režisérka, dramaturgyně a scénáristka. Vystudovala televizní specializaci na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy a posléze dokumentární tvorbu na FAMU. Od roku 1995 spolupracuje s Českou televizí, především na dokumentárních filmech a publicistických pořadech se sociální problematikou. Od roku 2014 pak jako scénáristka a režisérka začala spolupracovat i s tv Nova tv Prima. V letech 2016 – 2019 vedla filmový obor na VOŠ Michael. V současné době pracuje nejen pro televize, ale je zároveň majitelkou produkční společnosti WasabiProduction, která je zaměřena na výrobu audiovizuálních děl.

Ivana lektoruje tato školení:

Komunikační a mediální dovednosti - zde

Videotvorba a začlenění nových prvků do výuky - zde

 

Jiří Devát - lektor a člen expertního týmu

Jiří Devát - lektor a člen expertního týmu

Jiří vedl český a slovenský Microsoft i Cisco Systems, byl v představenstvu Českých aerolinií a SITA. Díky tomu se stal uznávaným lídrem pro rozvoj obchodních strategií nadnárodních společností. Během své kariéry zastával vysoké manažerské pozice, stejně jako podnikal. Zná všechny aspekty fungování jak velkých firem, tak i startupů. Z vlastní zkušenosti. Oceněn jako Osobnost české ekonomiky či Manažer roku. Jiří je velmi inspirující člověk a věnuje se také filantropii, má rád umění. Jeho oblíbenou kapelou jsou The Police, ale přitom jeho diskotéka obsahuje na dva tisíce alb. Z jídel má nejraději valašskou zelňačku, ale sám vaří také francouzskou, marockou i japonskou kuchyni. Jeho pevné názory stojí na širokém poznání světa.

Jitka Nesnídalová

Jitka Nesnídalová - lektorka a členka expertního týmu

Jitka je psycholožka, která se v rámci své psychologické praxe dlouhodobě věnuje klientům s narušenou sebedůvěrou, úzkostmi či syndromem vyhoření. Je autorkou knih. S otázkou šikany na pracovišti má bohaté zkušenosti.

Diana Lokajíčková

Diana Lokajíčková - lektorka a členka expertního týmu

Diana Lokajíčková vystudovala obor právo a právní věda. Je zkušená mediátorka s praxí podnikové, advokační a rodinné mediace. Je absolventkou několika zahraničních studijních stáží. Diana se aktivně účastní projektů Filantia - Svépomocná skupina a poradna.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027