Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC = SPOKOJENÁ FIRMA

To, jak spolu lidé rádi pracují, jak velká je jejich motivace k týmové spolupráci a jak silná je jejich loajalita k zaměstnavateli, kriticky ovlivňuje soudržnost.

Míra soudržnosti má dokonce dopad také na zdraví jednotlivce.

Poskytujeme pomoc s nastavením vztahové kultury na pracovišti, ale také s vytvořením preventivních postupů v pracovním prostředí, které by měly pomoci chránit zaměstnance před psychickým násilím na pracovišti, které má za následek komplexní poškození jednotlivce (např. psychické, intelektuální, emotivní či  co se týče pracovní výkonnosti) a ve svém důsledku i  poškození celé firmy (ekonomické, morální). Seznamte se s nabídkou vzdělávacích aktivit pro organizace zde

V rámci vzdělávací akademie LiveTheDay nabízíme workshopy, prezentace, webináře a individuální konzultace, které jsou placenými službami. To nám umožňuje udržet naši nadaci funkční. Pro rozvoj našich projektů – svépomocné vztahové skupiny a poradny vytváříme potřebný zisk. 

Naši školitelé jsou zkušení odborníci a spolupracují v rámci multioborové spolupráce se zástupci akademické i komerční sféry. Nadační fond Filantia provozuje projekt Svépomocné vztahové skupiny, který získal záštitu MPSV a MHMP. Na základě poptávky o uspořádání vzdělávacích programů s akreditací MŠMT z oblasti vzdělávací, školské a akademické sféry nabízíme kurzy DVPP. Lektoři vzdělávacích programů jsou zvoleni na základě své zkušenosti a praxe v oblasti vztahové kultury a řešení patologických vztahů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027

Poskytujeme:

přednášky,
školení pro organizace
workshopy
individuální konzultace 

Nejste si jisti, zda a jakou vzdělávací aktivitu Vaše organizace potřebuje? Doporučujeme Vám anonymní průzkum vztahové kultury Filantia, který odhalí úroveň vztahové kultury na Vašem pracovišti a na jehož základě dostanete od Filantie zprávu s dalším doporučením.

Napište nám na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz

  • Problém šikany na pracovišti ohrožuje zaměstnance na zdraví a způsobuje dlouhodobou zdravotní neschopnost. 
  • Třetina zaměstnanců má zkušenost se šikanou na pracovišti nebo mobbingem
  • Zaměstnanci vystavení šikaně trpí poklesem produktivity až o 40 %
  • Zlepšení vztahové kultury na pracovišti představuje zlomek nákladů v porovnání s ostatními zaměstnaneckými benefity
  • Studie ukazují, že spokojení zaměstnanci jsou o 13 % efektivnější