Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Pomůžeme Vám vytvořit bezpečné pracoviště

Položíme Vám několik otázek:

 • jsou Vaši zaměstnanci demotivovaní?
 • klesá pracovní výkon?
 • zvyšuje se na Vašem pracovišti fluktuace - dobrovolné odchody převažují?
 • zvyšuje se stres a napětí mezi zaměstnanci v pracovních týmech?
 • jsou zaměstnanci dlouhodobě nemocní z důvodu chorob rozvinutých v důsledku stresu a vyčerpání? 

 ……. abychom potvrdili, že trápí Vaše pracoviště patologické vztahy, bychom museli provést hlubší analýzu, ale pokud jste na otázky v převaze odpověděli kladně, vnímejte to jako varovný signál. Něco je v nepořádku!

Rádi Vám pomůžeme zjistit skutečný stav věcí, odhalit příčiny a situaci řešit.

Šikaně čili psychickému násilí v zaměstnání se dá samozřejmě předcházet. Ne zcela zamezit, ale předcházet ano. Alfou a omegou prevence šikany je zdravá vztahová kultura, která vychází z dobře nastavené firemní kultury.

 

! Krátkodobá řešení nejsou účinná = je nutné nastavit zdravou vztahovou kulturu = dlouhodobé řešení!

Cíl:

 • zdravé vztahy na pracovišti,
 • bezpečné pracovní prostředí a prevence patologických jevů v této oblasti,
 • společenské hodnoty a dodržování striktně nastavených etických a morálních pravidel

Kontaktujte nás:

Julie Růžičková JulieRuzickova@filantia.cz

Na základě společného odsouhlasení a dohody o:

 • cíli,
 • postupu,
 • časovém plánu,
 • počtu zaměstnanců zainteresovaných v projektu,
 • počtu odborníků zainteresovaných ve službě,
  ….. Vám připravíme kalkulaci služeb.

 

Ústřední tým služby Bezpečné pracoviště tvoří:

 

Jiří Devát - garant a poradce

Jiří Devát během své kariéry zastával vysoké manažerské pozice. Vedl český a slovenský Microsoft i Cisco Systems, byl v představenstvu Českých aerolinií a SITA. Díky tomu se stal uznávaným lídrem pro rozvoj obchodních strategií nadnárodních společností. Zná všechny aspekty fungování jak velkých firem, tak i startupů, a to z vlastních zkušeností. Jiří byl oceněn jako Osobnost české ekonomiky či Manažer roku.

Julie Růžičková - koordinátor služby, lektor

Julie Růžičková se věnuje práci v nadačním sektoru posledních 10 let. Před tím pracovala jako šéfredaktora, tisková mluvčí a PR manažerka pro projekty zaměřené na vzdělávání. Svoji kariéru odstartovala v Microsoftu, kde pracovala na obchodních a marketingových pozicích 13 let. Studovala obor andragogika a pracuje jako lektor.

Je spoluzakladatelkou Nadačního fondu Filantia, členkou správní rady,  zakladatelkou a moderátorkou Svépomocných vztahových skupin Filantia.

Petr Špinar - konzultant, lektor

Petr Špinar je zkušený Country Manager a obchodní ředitel s prokázanou historií práce v odvětví informačních technologií a služeb. Má zkušenosti se střední Evropou, prodejem, řízením partnerů, strategií vstupu na trh a strategií IT. Je silný obchodník s inženýrským titulem technického zaměření na Vysokém učení technickém v Brně (VUT), Česká republika.

Ke spolupráci přizýváme i další odborníky, se kterými Nadační fond spolupracuje, podle potřeby zkušenosti, odbornosti a kompetence a to v závislosti na odsouhlaseném konečeném plánu a zadání o postupu s klientem.

Ze zisku vytvořeným prodejem služeb Nadační fond Filantia hradí projekty pro veřejnost, které jsou poskytované zdarma: