Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti

Filantia eshop

Prostředky generované z prodeje charitativních předmětů jsou využity na rozvoj projektu Svépomocné vztahové skupiny nadačního fondu Filantia.