Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Je čas na změnu: restart VZTAHOVÉ kultury na pracovišti

200 - 500 tisíc CZK představují náklady spojené se ztrátou zaměstnance. 

Když nejsou dobré vztahy na pracovišti, dochází u zaměstnanců:
•ke ztrátě motivace 
•k poklesu pracovních výkonů
•k růstu dobrovolných odchodů
•ke zvýšení stresu a napětí
•k rozvoji psychosomatických onemocnění
•k výskytu špatných vztahů na pracovišti, které ovlivňují i rodinné vztahy zaměstnanců


!Krátkodobá řešení nejsou účinná = je nutné nastavit zdravou vztahovou kulturu = dlouhodobé řešení!

Vše vám vysvětlíme, dotazy zodpovíme, předem si popovídáme o vašem cíli, potřebách, požadavcích. Rádi připravujeme školení na míru, přičemž základem je naše nabídka vzdělávání, ze které si můžete zvolit téma, které vás zajímá. Pište nám na adresu JulieRuzickova@filantia.cz 

Nejste si jisti, zda a jakou vzdělávací službu Vaše organizace potřebuje? Doporučujeme Vám anonymní průzkum vztahové kultury Filantia, který odhalí úroveň vztahové kultury na Vašem pracovišti a na jehož základě dostanete od Filantie zprávu s dalším doporučením.

Vše o tématu vztahy na pracovišti
Časová dotace školení je standardně pět hodin. Školení obsahuje workshop, interakci, diskusi s posluchači. Lze doplnit o další témata z nabídky, lze prodloužit časovou dotaci, lze školení rozdělit do dvou dnů. Jsme velmi flexibilní, jelikož každá organizace má jiné potřeby, jinou míru znalosti tématu a naším cílem je pomáhat organizacím v rozvoji bezpečných vztahů na pracovišti. Napište nám na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz  "Moc zajímavé a vlastně téma pro odvážné, díky!" "Líbilo se mi sdílení zkušeností, v druhé půlce možná zapojit posluchače do diskuse" Školení uvedení do tématu: Vše o tématu vztahy na pracovišti  Uvedení do tématu Vztahová kultura (základní pojmy mobbing, bossing, stuffing, sexuální obtěžování a jiné, historie) Lidské vztahy jako zdroj (poznatky z neurověd) Spokojený zaměstnanec, spokojená firma - zaměstnanci  jsou nejdůležitějším kapitálem: lidé tvoří společnosti  

Read more
Intervence a prevence
Časová dotace školení je standardně pět hodin. Školení obsahuje workshop, interakci, diskusi s posluchači. Lze doplnit o další témata z nabídky, lze prodloužit časovou dotaci, lze školení rozdělit do dvou dnů. Jsme velmi flexibilní, jelikož každá organizace má jiné potřeby, jinou míru znalosti tématu a naším cílem je pomáhat organizacím v rozvoji bezpečných vztahů na pracovišti. Napište nám na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz  "Moc zajímavé a vlastně téma pro odvážné, díky!" "Líbilo se mi sdílení zkušeností, v druhé půlce možná zapojit posluchače do diskuse" Obsah školení Intervence a prevence Nastavení firemní kultury jako prevence šikany Zásady a postupy na pracovišti Dopady negativních prožitků Směrnice a ohlašování šikany Sdílení informací Postupy

Read more
Prevence stresu a vyhoření
Časová dotace školení je standardně pět hodin. Školení obsahuje workshop, interakci, diskusi s posluchači. Lze doplnit o další témata z nabídky, lze prodloužit časovou dotaci, lze školení rozdělit do dvou dnů. Jsme velmi flexibilní, jelikož každá organizace má jiné potřeby, jinou míru znalosti tématu a naším cílem je pomáhat organizacím v rozvoji bezpečných vztahů na pracovišti. Napište nám na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz  "Moc zajímavé a vlastně téma pro odvážné, díky!" "Líbilo se mi sdílení zkušeností, v druhé půlce možná zapojit posluchače do diskuse" Obsah školení prevence stresu a vyhoření Zásady zdravé psychohygieny Včasné ukazatele Včasná intervence Vyhoření zaměstnanců - prevence, riziko, řešení na manažerech nejvíce záleží

Read more