Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Intervence a prevence

Existují omezené důkazy, že intervence v reakci na šikanu je účinná. Prevence je klíčem k vytvoření bezpečného pracovního prostředí.

Časová dotace školení je standardně pět hodin. Školení obsahuje workshop, interakci, diskusi s posluchači. Lze doplnit o další témata z nabídky, lze prodloužit časovou dotaci, lze školení rozdělit do dvou dnů. Jsme velmi flexibilní, jelikož každá organizace má jiné potřeby, jinou míru znalosti tématu a naším cílem je pomáhat organizacím v rozvoji bezpečných vztahů na pracovišti.

Napište nám na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz 

"Moc zajímavé a vlastně téma pro odvážné, díky!"

"Líbilo se mi sdílení zkušeností, v druhé půlce možná zapojit posluchače do diskuse"

Obsah školení Intervence a prevence

Nastavení firemní kultury jako prevence šikany

Zásady a postupy na pracovišti

Dopady negativních prožitků

Směrnice a ohlašování šikany

Sdílení informací

Postupy