Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Kalokagathie – harmonie tělesných a duševních schopností člověka

Život není pouze práce a práce. Člověk by se měl harmonicky rozvíjet v rozličných aktivitách. V současnosti naše práce (většinové společnosti v rozvinutých zemích) je méně fyzicky namáhavá než před 100 lety, vyžaduje však daleko více komunikace a vytváří více tlaku a stresu (distresu) na jednotlivce. Vzrostla vyšší míra a role tzv. „Ega“ a citlivosti k němu (sebevědomí, sebeuvědomění, lidská důstojnost, atp.)
Z toho důvodu pociťujeme více příkoří a křivd, které vznikají z tzv. psychosociálního stresu. Ve Filantii vidíme v komunikaci nástroj a v empatii klíč pro budování (či ničení!) vztahu resp. vztahů!