Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Vše o tématu vztahy na pracovišti

Patologické vztahy, bezpečné vztahy, kultura respektu

Časová dotace školení je standardně pět hodin. Školení obsahuje workshop, interakci, diskusi s posluchači. Lze doplnit o další témata z nabídky, lze prodloužit časovou dotaci, lze školení rozdělit do dvou dnů. Jsme velmi flexibilní, jelikož každá organizace má jiné potřeby, jinou míru znalosti tématu a naším cílem je pomáhat organizacím v rozvoji bezpečných vztahů na pracovišti.

Napište nám na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz 

"Moc zajímavé a vlastně téma pro odvážné, díky!"

"Líbilo se mi sdílení zkušeností, v druhé půlce možná zapojit posluchače do diskuse"

Školení uvedení do tématu: Vše o tématu vztahy na pracovišti 

  • Uvedení do tématu Vztahová kultura (základní pojmy mobbing, bossing, stuffing, sexuální obtěžování a jiné, historie)
  • Lidské vztahy jako zdroj (poznatky z neurověd)
  • Spokojený zaměstnanec, spokojená firma - zaměstnanci  jsou nejdůležitějším kapitálem: lidé tvoří společnosti