Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC = SPOKOJENÁ FIRMA

Poskytujeme: přednášky, školení pro jednotlivce školení pro organizace workshopy individuální konzultace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027

 

Více o vzdělávací akademii LiveTHeDay se dozvíte zde

Poskytujeme vzdělávací služby organizacím i jednotlivcům, více o naší nabídce zde