Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Školení komunikační techniky aneb jak efektivně řešit spory

MSMT- 28024/2021-5-871

Cílem tohoto osmihodinového kurzu je rozvoj komunikačních a mediátorských dovedností posluchačů. Seznámit je s pravidly a technikami pro řešení sporů s jejich žáky, studenty, rodiči, kolegy anebo s nadřízenými. Základem kvalitní zdravé vztahové kultury je osvojení technik pro řešení sporů.  

Účastníci kurzu získají certifikát

Cena: 1  900 CZK

Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027