Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Komunikační a mediální dovednosti

MSMT- 28024/2021-5-871

Cílem tohoto programu je rozvoj komunikačních dovedností posluchačů. Seznámit je:


•s obecnými pravidly komunikace - specifika veřejného vystoupení: jak formulovat sdělení, klíčová úloha nonverbální komunikace, techniky a triky
•se specifikami komunikace podle publika – komunikujeme s týmem, organizací, veřejností, s oponentem
•jak mluvit před kolegy
•jak komunikovat s jedincem v afektu

Kurz obsahuje praktická cvičení

Účastníci kurzu získají certifikát

Cena: 1  900 CZK

Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut)

Lektor: Ivana Křenová, profil lektora zde

Pomocný lektor: Julie Růžičková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027