Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Jak odhalit fakenews

MSMT- 28024/2021-5-871

Účastníci tohoto kurzu získají povědomí, proč jsou falešné zprávy klíčovým problémem a jak jsou tyto zprávy vymýšleny pro přenos určitých sdělení. Účastníci si osvojí strategie k identifikaci a kontrole přesnosti zpráv a také si osvojí metody, jak se vyhnout sdílení Fake News a jak začlenit do výuky nové prvky pro podporu rozvoje kritického myšlení studentů a žáků.

Účastníci kurzu získají certifikát

Cena: 1  900 CZK

Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut)

Lektor: Ivana Křenová, profil lektora zde

Pomocný lektor: Julie Růžičková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027