Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Jak eliminovat týmové patologie

MSMT- 28024/2021-5-871

23. března od 9:00 hodin. Pro registraci použijte formulář zde
Školení proběhne v prostorách Nadačního fondu Filantia, Štefánikova 32, Praha 5. Více o školící akademii LiveTheDay se dozvíte zde

 

Účastníci kurzu podnětnou interaktivní formou získají základní informace o tématu tématu Vztahová kultura versus Vztahová patologie. Obsahem kurzu je:

Úvod do problematiky Vztahové patologie: Vztahová patologie jako zastřešující pojem pro (pracovní či jiné) vztahy neférového typu:

  • mobbing, bossing, staffing, bullying,
  • harassment-obtěžování, šikanování,
  • diskriminace a nerovné zacházení
  • rozlišování, upředňostňování a znevýhodňování,
  • stalking (pronásledování,vyhrožování) + tzv. kyber(cyber) -mobbig, -stalking, -bullying

Praktická část – identifikace problému a potřeb na základě vstupního dotazníku

Vztahová kultura a „oběti mobbingu“, riziko pro jednotlivce, tým a organizaci

Agresivní chování:

Jak reagovat?

a)     Patologické jevy

b)     Projekce

c)     Řešení

d)     Promyšlené řešení

e)     Návod

f)     Diagnostika

Jak se aktivovat

a)    Lidský potenciál

b)    Design týmů

c)    Firemní kultura

d)    Kritická místa

Účastníci kurzu získají certifikát

Kurz obsahuje dva praktické bloky

Kurz je určený pro: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé MŠ,  učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Účastníci kurzu získají certifikát

Cena: 1  900 CZK

Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut)

Lektoři:

Julie Růžičková

Jiří Devát, profil lektora zde

Petr Špinar, profil lektora zde

Radka Balounová, profil lektora zde

Garantem vzdělávacího kurzu je Jitka Nesnídalová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441

k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027