Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Péče o sebe sama – prevence vyhoření

MSMT- 28024/2021-5-871

13.dubna od 9:00 hodin. Pro registraci použijte formulář zde. 
Školení proběhne v prostorách Nadačního fondu Filantia, Štefánikova 32, Praha 5. Více o školící akademii LiveTheDay se dozvíte zde

Cílem je seznámit posluchače s tím, co je stres a co je syndrom vyhoření. Nejdůležitější je praktická část nácviku různých antistresových technik.


•Psychohygiena, antistres a prevence syndromu vyhoření
•Co je stres a co ho způsobuje
•Rizikové a protektivní faktory pracoviště
•Schopnost rozpoznat hrozící syndrom vyhoření a jak preventivně postupovat
•Dopady stresu a jeho projevy (krátkodobé i dlouhodobé) v závislosti na věku

Účastníci kurzu získají certifikát

Kurz je určený pro: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé MŠ,  učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Cena: 1  900 CZK

Rozsah: 8 hodin (8x 45 minut)

Lektoři:

Julie Růžičková, profil lektora zde

Annabelle Diamantino, profil lektora zde

Odborný garant: Jitka Nesnídalová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTheDay s.r.o., IČO: 09539441

k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027