Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Společenský kontext soutěživosti

Objednejte zde, tým Filantia Vás bude kontaktovat

Případné dotazy zasílejte na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz 

Cíl:

Dát nahlédnout na problematiku budování týmu a pohledu soutěživosti: vytrvalost, nezdolnost – a jejich výskyt v obou skupinách: Průměrov a Extrémov: jak se v obou sektorech projevují jak se posilují (je-li to vůbec možné), jak se výskyty v obou sektorech navzájem odlišují, co do povahy, intenzity, rozsahu apod. 

Časová dotace: 

60 minut plus diskuse

Lektoři: 

Annabelle Diamantino, Julie Růžičková