Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Kolekce triček by Kaira

Plním si svůj sen. Uvádím kolekci triček LiveTHEDay na podporu komunitního projektu svépomocných skupin a přeji všem, kteří si tričko zakoupí, aby se cítili skvěle, pohodlně, sami sebou a stali se svobodnými. 

Není to poprvé, kdy moje obrázky slouží jako motiv pro tričko, ale je to poprvé, kdy dostávají hlubší smysl.

Tři motivy, a každý z nich má svůj význam, který je naplněn v kolekci LiveTHEDay. Výtěžek z prodeje podpoří dva klíčové projekty LiveTHEDay.

Jedním z nich je projekt svépomocných vztahových skupin, druhým je podpora obětem psychického násilí. 

Pro mě je moment uvedení této kolekce velmi zásadní. Jde o naplnění mojí vize, a při tom jsem si nikdy nemyslela, v jaké formě se to podaří. Ale beru to zase jako důkaz pro sebe, že máte-li vizi, máte-li přání, které nevyslovujete nahlas, abyste ho nezakřikli, ale věříte, že je to správné a smysluplné, ono se to podaří. 

V mnoha rozhovorech jsem už popisovala svoje obrazy, vysvětlovala jejich vznik a opakuji i nyní, že nejsem profesionální výtvarník a nikdy už nenamaluju svoje obrazy podruhé. Moje obrazy a kresby vznikaly v době, kdy jsem měla vnitřní motivaci malovat, kdy jsem skrze obrazy řešila svoje pocity, ať už byly nešťastné, smutné anebo bezvýchodné. Byla jsem v takové situaci, kdy jsem hledala cestu ven, z prostředí, ve kterém jsem nebyla svobodná, volná a šťastná. Ušla jsem svoji cestu a moje kresby a moje výtvarná zkušenost je pro mě velmi drahým mementem. Jsem šťastná, když lidi o mých kresbách přemýšlí, když je zaujmou moje motivy a když je chápou, anebo jim dávají svůj vlastní význam. 

Motýl je pro mě symbol transformace, představuje pro mě energii a svobodu. Když si představím Filantii jako zemi, vidím nekonečný prostor s motýly. Filantia znamená neobjevenou zemi a motýl do ní patří. Nosím motýla i na svojí kůži, protože mi symbolizuje touhu vymanit se a nebýt nesvobodný. 

Ruka punk beze slov sděluje, co si myslím, ale o čem, to je už moje soukromá věc. Ano, mám někdy stavy, kdy chci křičet, bouřit se, nebo zcela letargicky a v klidu vyjádřit, že ........ asi tak. S džínami a do černého saka vypadá toto tričko fantasticky. 

Někdy se nám přihodí, že jsme obětí, než si to uvědomíme, než situaci pochopíme a zmobilizujeme sílu a energii to změnit, vede k tomu dlouhá cesta. Není ostuda o tom mluvit, není ostuda přiznat si, že jsem vláčená, není na místě trapnost a stud poradit se a mluvit o tom. Je to ozdravný proces, který je důležitý. Sdílet svoje zkušenosti, poslouchat druhé, přemýšlet o svojí situaci a uvědomit si, co chci a kdo jsem. To je princip svépomocné vztahové skupiny, kterou podporuji. Přeji si, aby pomáhala všem těm, kteří potkali kobru a rozhodli se vybojovat si zpět svoji hrdost, sebeúctu a svoji svobodu. Je jen naše volba, jakou roli budeme hrát. To je pro mě význam motivu sedící lady. 

Moji milí, 

plním si svůj sen. Uvádím kolekci triček LiveTHEDay na podporu komunitního projektu svépomocných skupin a přeji všem, kteří si tričko zakoupí, aby se cítili skvěle, pohodlně, sami sebou a stali se svobodnými. 

Vaše Kaira