Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Whistleblowing je oznamování, možnost nahlásit křivdu a pomoci druhým

Je nutné odstranit strach, aby se o křivdách mluvilo
Znám jednu vynikající ředitelku gymnázia, která po nástupu do nové funkce ředitelky školy požádala studenty o evaluaci profesorů. A to byl poprask! Co to je za morésy, rozčilovali se mnozí profesoři a profesorky, copak děti můžou hodnotit své učitele? A mají na to vůbec právo?! Jistěže mají.
A nejsou to děti, jsou to mladí dospělí a jsou schopní velmi dobrého úsudku. Je to projev důvěry v ně a cílem bylo získat cennou zpětnou vazbu, kterou mohla ředitelka gymnázia použít při osobních rozhovorech s profesory. Tato ředitelka se navíc nebojí říct svůj názor, že mezi pedagogy jsou také takoví, kteří děti nesnášejí, ponižují je a psychicky týrají. Jde o výjimečnou dámu, jejíž škola dosahuje fantastických úspěchů, je velmi zkušenou pedagožkou a k výkonu funkce ředitelky přistoupila jako velmi osvícený manažer. Jak dotazníkové šetření mezi studenty proběhlo? Potvrdilo se, že studenti jsou svéprávní, schopní objektivního a spravedlivého hodnocení.
Ti nejvíce nároční profesoři na výkony studentů, ti takzvaně přísní, ale spravedliví, současně nápomocní a ochotní kdykoliv učivo dovysvětlit, měli nejlepší hodnocení. A pochopitelně se studenti svěřili i s tím, co se jim na přístupu některých pedagogů nelíbí, co je demotivuje, co je jim nepříjemné. Ano, i pedagog je people manažer, i pedagog je lídr, který, pokud chce být svými studenty následován, musí být schopen projevovat jim důvěru a respekt. Pokud je člověk zdravá osobnost, dovede přijmout kritiku, dovede získanou zpětnou vazbu zpracovat pro svůj rozvoj.
A proč mě evokuje poslech podcastu Jiřího Deváta, konkrétně dílu, který se věnuje tématu Whistleblowing právě tento zážitek z gymnázia? Jelikož whistleblowing znamená oznamování, konkrétně něco vidět, být svědkem a podat svědectví. Abyste mohli pomoci druhým, kterým se děje křivda, potřebujete mít možnost o té křivdě promluvit, napsat, informovat. Jaký že prostor? Tak například politika otevřených dveří ve firmách, dotazníkové šetření, evaluační formuláře, interní ombudsman, jsou některé z možností, jak vytvořit prostor pro získávání zpětné vazby, žádané i nevyžádané. Je to důležité, ba přímo klíčové. Je to projev důvěry, respektu, je to prevence proti vzniku patologických vztahů, je to pomoc při řešení křivd, nespravedlností, ponižování a proti zneužívání moci.
To, co ředitelka dokázala, je to, že odstranila strach. Dala studentům možnost se vyjádřit a ohodnotit své profesory, aniž by se báli, že ti se jim pomstí. Strach totiž paralyzuje a vytváří toxické prostředí.