Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti

Napište nám, objednejte si z nabídky Filantia seminářů

Sdělte nám cokoliv! info@filantia.cz
Zvolte z nabídky Typ zprávy :

  • dotaz - vašimi vzkazy se zabývají odborníci v oblasti témat psychického násilí v pracovně právních vztazích, potažmo i ve vztazích osobních.
  • poptávku na osobní mentoring a koučink program s našimi osobnostmi
  • objednávku semináře, školení, přednášky
  • zájem o spolupráci
  • připomínku, podnět, nápad

V případě poptávky o vzdělávací aktivity po obdržení vaší zprávy vám budou pokyny včetně cenové nabídky odeslány na váš uvedený email

Vaši zprávu předáme našim spolupracujícím odborníkům, kteří se budou vašemu sdělení, žádosti, dotazu věnovat. 

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranu osobních údajů považujeme za zásadní a věnujeme jí velkou pozornost.