Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia znamená společenství s idylickými mezilidskými vztahy (jak vznikl název Filantia? slovo filantropie, které nejen charakterizuje naši činnost, ale v původním řeckém významu také vyjadřuje lásku k člověku. K filantropii se připojila bájná země Arkadia, prostá všech intrik)

Napište nám, objednejte si z nabídky Filantia seminářů

Sdělte nám cokoliv! info@filantia.cz
Zvolte z nabídky Typ zprávy :

  • dotaz - vašimi vzkazy se zabývají odborníci v oblasti témat psychického násilí v pracovně právních vztazích, potažmo i ve vztazích osobních.
  • poptávku na osobní mentoring a koučink program s našimi osobnostmi
  • objednávku semináře, školení, přednášky
  • zájem o spolupráci
  • připomínku, podnět, nápad

V případě poptávky o vzdělávací aktivity po obdržení vaší zprávy vám budou pokyny včetně cenové nabídky odeslány na váš uvedený email

Zpravodaj Novinky z Filantie můžete objednat zde

 

Vaši zprávu předáme našim spolupracujícím odborníkům, kteří se budou vašemu sdělení, žádosti, dotazu věnovat. 

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranu osobních údajů považujeme za zásadní a věnujeme jí velkou pozornost.