Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Martina a její příběh na pokračování

Je to cesta někdy hodně dlouhá, jak už to bývá, když člověk ví, co chce a co nechce. Martina taky ví.

Martiny příběh je na pokračování. Jsme zvědaví, upřímně, jak hledání jejího dream jobu dopadne. Po první špatné zkušenosti ale nemůže dělat nic jinak, signály, vzorce chování, pocity, to vše se opakuje. 

Kapitola druhá, Martina