Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Jak se zbavit slabého článku? Šikanou.

Případ Blanky je jin než jiné příběhy šikany na pracovišti. Je hnusnější, protože šikana byla namířena proti učitelce, která sice měla zrakové postižení, přesto však byla zdravotně způsobilá vykonávat své zaměstnání a spokojení s její výukou byli jak žáci, tak i rodiče. A není to právě školství, které podporuje inkluzi a má nedostatek kvalitních a nadšených učitelů?

Blanka se nevzdává a jak říká, už nemá co ztratit. Investovala mnoho energie a peněz, aby se domohla spravedlnosti. Její případ je tak závažný, že zasáhl celou její rodinu v tom smyslu, že její nejbližší se trápí a trpí vědomím, že nemohou své Blance pomoci. Blanka si našla nové zaměstnání a rozhodla se zúročit svoji zkušenost, rozhodla se pomáhat ostatním a v oblasti problematiky šikany na pracovišti se aktivně angažovat. 

Její příběh, který ještě zdaleka neskončil, si můžete přečíst zde. O dalším vývoji vás budeme informovat.