Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Sdílej a mluv o tom ve Svépomocné skupině Filantia

Svépomocná skupina Filantia je postavená na principu skupinové psychoterapie, která pokrývá léčbu následků stresu a traumatu, způsobených dlouhodobým psychickým násilím (tj. primárně bossingem a mobbingem) v pracovním prostředí.

Termíny 2022

Setkávání skupiny probíhá vždy v časové dotaci dvě až tři hodiny od 20:00

 

26. října

9. listopadu

23. listopadu

7. prosince

21. prosince

3. ledna 2023

Více o SVS se dozvíte zde