Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Nadační fond Filantia vyhlašuje první ročník kampaně MLUV‘N‘MOVE

Podpořte nás a přidejte se k nám. Registrace na It's happening je zahájena

MLUV‘N‘MOVE -  je iniciativa Nadačního fondu Filantia, která si dává za úkol veřejně zdůraznit závažnost tématu šikany na pracovišti a zároveň také důležitost pohybu jako prevence vyhoření a jako základ psychohygieny. 

Praha, 8.2.2022 – Nadační fond Filantia vyhlašuje první ročník kampaně MLUV‘N‘MOVE, která potrvá celý měsíc duben a jejíž součástí bude i oficiální zahájení akce sportovním happeningem s názvem „It’s happening – Děje se to“. Happening se uskuteční 9. dubna ve fitcentru R5 na Praze 1. 

MLUV‘N‘MOVE bude v měsíci dubnu propojovat dva mezinárodní dny, a to Mezinárodní den zdraví (7.4.) a Mezinárodní den lepších vztahů na pracovišti (30.4.): „Šikana je vážné téma. Cílená šikana poškozuje jednotlivce nejen na zdraví, ale i ekonomicky, a je-li dlouhodobá, může přivodit vážná traumata. Jde o závažné téma, které akcentujeme prostřednictvím kampaně MLUV‘N‘MOVE, abychom upozornili na to, jak důležité je pečovat o svou psychickou i fyzickou kondici, která pak pomáhá odolávat stresu. Přejeme si, aby lidi kampaň bavila, a vyzýváme je: uzavřeme společně zimní lenošení a otevřeme aktivní jaro a plavkovou sezonu,“ říká Julie Růžičková, spoluzakladatelka Nadačního fondu Filantia. 

MLUV v názvu kampaně vyzývá všechny, kteří šikanu na pracovišti zažívají, zažili nebo jsou jejími svědky, aby se nebáli ozvat. Aby začali o této problematice veřejně mluvit a aby se šikaně také aktivně bránili! Protože nikdo nemá právo usilovat o vaše psychické zdraví. Ani váš šéf nebo „oblíbenější“ kolega!

MOVE potom vyzývá všechny lidi, aby svou mysl očistili od nánosů nejen pracovního stresu začleněním pohybu do každodenního života. Pohyb je základem psychohygieny a je jedno, jestli jdete jen na procházku nebo profesionálně vzpíráte. Pět minut jakékoliv každodenní aktivity je VŽDYCKY lepší, než nula minut 😊

Cílem výzvy je nabídnout možnost každému jednotlivci, týmu (pracovnímu, sportovnímu, rodinnému) či organizaci zapojit se do rozvoje zdravých pracovních vztahů, a to prostřednictvím jakékoliv pohybové aktivity, kterou vykonají v měsíci dubnu, protože „jakákoliv sportovní aktivita má prokazatelně pozitivní vliv na lidskou psychiku. Ve Filantii rádi sportujeme a aktivní pohyb doporučujeme také našim klientům jako součást prevence psychického zdraví, které je u obětí šikany ohrožené“ vysvětluje Julie Růžičková a doplňuje, že syndromem vyhoření  v důsledku pracovního stresu a vlivu patologických vztahů na pracovišti je ohrožena až pětina populace. 

Kampaň probíhá celý měsíc duben a vybízí každého, aby se připojil k iniciativě Filantie tím, že bude sdílet svou pohybovou aktivitu na sociálních sítích společně s hashtagem #mluvnmove či #dejeseto. Speciálně pro tuto příležitost vznikla ve Filantii také unikátní kolekce triček, která propojuje problematiku šikany na pracovišti s Juliinou  knihou Bossing na jehlách a s výzvou MLUV‘N‘MOVE. Podpořit Filantii každý může také koupí těchto triček. A nebo prostě jen finančním příspěvkem na účet nadace se zprávou MLUV‘N‘MOVE. Jakýmkoliv darem pro Filantii lidé pomáhají obětem šikany, jejich návratu do normálního života, rozvoji Svépomocných vztahových skupin, kde se mohou oběti v bezpečí svěřit, a rozvoji vzdělávacích programů jako prevence proti patologickým vztahům na pracovištích.

Výzvou MLUV‘N‘MOVE navazujeme na naši aktivitu z dubna loňského roku, kdy nás podpořila spousta osobností z různých sfér, kteří si uvědomovali důležitost zdravých vztahů na pracovišti. Letos ale chceme oslovit celou veřejnost a v daleko větší míře vysvětlit, jak důležitá je vztahová kultura na pracovišti. Doufáme, že založíme tradici pro všechny, kteří v naši myšlenku věří,“ říká Julie Růžičková

Nadační fond Filantia se věnuje patologickým vztahům na pracovišti, jejichž nejčastějším projevem je rozpad týmu, vyčleňování jednotlivce, šikana, nárůst fluktuace zaměstnanců a ekonomické ztráty pro zaměstnavatele. Až 48 % zaměstnanců není v práci spokojeno, což může mít mnoho důvodu, mezi něž patří i šikana na pracovišti. Skoro 10 % zaměstnanců musí nějakým způsobem čelit šikaně. Nejvíce zaměstnanci čelí útokům nadřízeného (bossing) 51% a kolegů (mobbing) 36 %.

Příběhy, které nám s důvěrou lidé svěřují, jsou velmi citlivé a emotivní. Většina lidí se nedovede v krátkém čase a bez pomoci vypořádat s traumatem, které jim vzniklo v důsledku šikany na pracovišti, proto se obracejí na Filantii,“ vysvětluje Jiří Devát, předseda správní rady Filantia a doplňuje, že k šikaně dochází hlavně tehdy, je-li ve firmách, společnostech či organizacích zanedbáno vzdělání v oblasti vztahové kultury na pracovišti.

HR manažeři, řídící pracovníci a dokonce i ombudsmani si často nevědí rady, jak by měli správně postupovat, když se na ně zaměstnanci obrátí s prosbou o pomoc. “ Podle vlastního výzkumu Filantie má každý desátý zaměstnanec osobní zkušenost se šikanou na pracovišti, což je alarmující! A podle respektovaného magazínu Harvard Business Review se v organizacích vyskytuje až 30 % toxických manažerů, bosserů. Dle našich zkušeností jsou tato děsivá čísla relevantní,“ říká Jiří. V rámci vzdělávací akademie LiveTheDay proto společně s kolegy vytvořila školení pro společnosti i jednotlivce, která nabízí komplexní řešení prevence patologických vztahů na pracovišti: “HR a řídícím pracovníkům nabízíme v rámci našeho projektu ‘Bezpečné pracoviště‘ komplexní pomoc s vytvořením preventivních opatření včetně metodiky správného postupu a vzdělávání,” dodává Jiří. 

Chcete se zeptat na cokoliv dalšího? Kontaktuje:

Dominika Danosová, DominikaDanosova@filantia.cz, 604 701 027

Nikol Danosová, NikolDanosova@filantia.cz, 776 265 257


Partneři projektu: