Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Osobní záštita iniciativě MLUV'N'MOVE

Osobní záštitu udělila Mgr. Milena Johnová, radní hlavního města Prahy. Děkujeme!

Můžete se zapojit mnoha způsoby, podpořit naši aktivitu, pokud se ztotožňujete s naší vizí - podporovat organizace v rozvoji zdravé firemní kultury a bezpečných vztahů na pracovišti

& Oproti vašemu daru finanční nebo nefinanční povahy vám rádi vystavíme potvrzení o daru s uvedenou hodnotou, které můžete použít pro daňové účely. 

 

Balíček pro partnery a patrony 

GENERÁLNÍ PARTNER

MLUV’N’MOVE

 • Logo s proklikem na web společnosti na webových stránkách Filantia s uvedením “generální partner” s rozsáhlejším článkem o společnosti po dobu půl roku od konce akce (do 31.10.2022)
 • Prezentace společnosti na happeningu It's Happening - Děje se to: rollup, banner, letáky,...
 • Uvedení společnosti jako “generální partner” na sociálních sítích
 • Logo společnosti s uvedením jako “generální partner” na propagačních materiálech
 • Možnost poskytnout přednášku o vztahové kultuře společností Filantia pro generálního partnera zdarma
 • Foto a video materiál z eventu k dispozici pro vlastní propagaci

HLAVNÍ PARTNER 

MLUV’N’MOVE

 • Logo s proklikem na web společnosti na webových stránkách Filantia s uvedením “hlavní partner” a krátkým představením společnosti po dobu půl roku od konce akce (do 31.10.2022)
 • Prezentace společnosti na happeningu It's Happening - Děje se to: rollup
 • Uvedení společnosti jako “hlavní partner” na sociálních sítích
 • Logo společnosti s uvedením jako “hlavní partner” na propagačních materiálech
 • Foto a video materiál z eventu k dispozici pro vlastní propagaci

PARTNER 

MLUV’N’MOVE

Logo společnosti na webových stránkách Filantia s uvedením “partner” půl roku od konce akce (do 31.10.2022)

 • Prezentace společnosti na happeningu It's Happening - Děje se to: rollup
 • Foto a video materiál z eventu k dispozici pro vlastní propagaciPATRON MLUV’N’MOVE

 

Služby a produkty (tiskové služby, grafické služby, produkty..)

 • Logo společnosti na webových stránkách Filantia s uvedením “patron” půl roku od konce akce (do 31.10.2022)
 • Foto a video materiál z eventu k dispozici pro vlastní propagaci

Máte nejméně 4 důvody, které stojí za to, abyste se i vy stali živou součástí kampaně MLUV’N’MOVE

NETWORKING

Stanete se součástí inspirativní

sítě partnerů Nadačního fondu Filantia. 

Společně s námi získáte možnost najít zákazníky a objevit nové obchodní příležitosti.

INFORMACE

Díky pravidelnému přísunu novinek a trendů z oblasti rozvoje vztahové kultury budete vždy v obraze. 

Odběr pravidelného měsíčního newsletteru. 


Aktuality na webových stránkách Filantia a profilech na sociálních sítích. 


Individuální mailing a úzký kontakt s koordinátory Filantia ohledně aktuálních projektů a novinek relevantních pro vaši organizaci.

PUBLICITA (dle druhu partnerství)

Vaši organizaci či projekt podpoříme skrze aktivní komunikaci na všech našich dostupných kanálech. Vaše služby a produkty budeme sdílet na nejvyhledávanějším webu o bezpečném pracovišti v Česku. 


Představení nového člena prostřednictvím newsletteru na 2 500 + kontaktů s aktivním zájmem o rozvoj vztahové kultury. 


Komunikace zajímavých společensky odpovědných aktivit na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Instagram a Twitter). 


Možnost komunikovat statut organizace, jež aktivně podporuje preventivní programy proti šikaně na pracovišti v Česku 


Propagační materiály vaší společnosti na eventech Filantia 


Možnost publikovat vybrané aktivity v pravidelném měsíčním newsletteru FilantiaAKTIVITY

Účast a spolupráce na pravidelných tematických eventech. 


Slevy a pozvání na akce pořádané nadačním fondem Filantia. 


Konzultační podpora při zapojování do projektů Bezpečné vztahy na pracovišti 

 

 

 

Kontaktujte nás: 

Diminika Danosová, DominikaDanosova@filantia.cz 

Nikol Danosová, NikolDanosova@filantia.cz