Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia znamená společenství s idylickými mezilidskými vztahy (jak vznikl název Filantia? slovo filantropie, které nejen charakterizuje naši činnost, ale v původním řeckém významu také vyjadřuje lásku k člověku. K filantropii se připojila bájná země Arkadia, prostá všech intrik)

Dotazník Filantia - stav mobbingu v Česku - zapojte se a pomozte nám měnit vztahy na pracovišti k lepšímu

proč se v práci dnes tak často setkáváme s psychickým násilím

Vytvořili jsme On-line dotazník  o mobbingu a bossingu. 

Je anonymní a jeho vyplnění zabere skutečně jen tolik času, než si vypijete svoji kávu. 

Pomozte nám a zapojte se. Věnujte několik minut svého času přiloženému dotazníku, který mapuje zkušenosti zaměstnanců s mobbingem, bossingem a jinými projevy patologického chování na pracovišti.

Dotazníkové šetření nám pomůže správně realizovat naše projekty, dobře nastavovat komunikaci a pomůže nám potvrdit si skutečný stav věcí. Informace, které získáme sdělíme po vyhodnocení i vám, prostřednictvím těchto stránek a facebook stránek. 


Děkujeme za Vaši spolupráci. Pro vstup do dotazníku klikněte zde