Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia znamená společenství s idylickými mezilidskými vztahy (jak vznikl název Filantia? slovo filantropie, které nejen charakterizuje naši činnost, ale v původním řeckém významu také vyjadřuje lásku k člověku. K filantropii se připojila bájná země Arkadia, prostá všech intrik)

Svépomocná sebezkušenostní skupina

projekt nadačního fondu získal záštitu MHMP

Svépomocná sebezkušenostní skupina „Zdraví bez mobbingu a bossingu“ (ZBMB), která je součástí mezinárodního společenství zabývajícího se  otázkami násilí a vztahové patologie na pracovišti (Anti-Mobbing-International) zahájí svoje aktivity v ČR dne 18.12. 2020 

Více informací o projektu zde