Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

17. Květen 2021 Luxus

Rozhovor s Jiřím Devátem o manažerských krocích a také o Filantii pro časopis Luxus. Celý rozhovor si můžete přečíst zde

Víme, že jste zakladatelem nadačního fondu Filantia. Co přesně si klade Filantia za cíl?

Filantia usiluje o rozvoj zdravých mezilidských vztahů na pracovišti a snaží se předcházet všem formám šikany v zaměstnání. Je to rozsáhlý problém, s nímž se během své pracovní kariéry setkal každý třetí člověk. Dosud je považováno za tabu a často zlehčováno. Přitom v práci se svými spolupracovníky trávíme během života přibližně stejně času jako se svými blízkými. Vztahy na pracovišti jsou tedy pro naši duševní pohodu neméně podstatné než vztahy v rodině. Firemní kultuře se věnuji i dnes v roli konzultanta a cítil jsem povinnost přetavit své více než dvacetileté manažerské zkušenosti do pomoci ostatním.