Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Antimobbing - nenásilí ve vztazích

Každý pátý pokus o sebevraždu v ČR mají na svědomí problémy v zaměstnání. Je to teror, při kterém neteče krev. 

Podle opakovaného šetření společnosti STEM/MARK má s některou z forem šikany na pracovišti zkušenost téměř 1/4 osob starších 15 let, konkrétně je to 23 %. Problém mobbingu je záležitostí všech věkových i vzdělanostních skupin. Více než 2/5 šikanovaných osob, konkrétně 43 %, jsou některé z forem mobbingu vystavovány jednou týdně či častěji. A to ve více než polovině případů po dobu delší než jeden rok. 3/5 postižených jsou šikanovány svým nadřízeným či naopak kolegy. Celých 15 % osob v této souvislosti uvedlo jak své kolegy, tak i nadřízené.

Šikana je jistým specifickým druhem psychického násilí. Chránit zaměstnance je do jisté míry povinností nejen zaměstnavatelů ale i státu. Ten důvod je velmi jednoduchý. Protože poškozuje zdraví a snižuje pracovní výkon. 

Nejvíce se setkáváme s bossingem, tedy 60 % osob šikanovaných ze strany šéfa, 22 % ze strany kolegů a 15 % dohromady.

43 % 63 % osob upozorňuje na šikanu, ať už je to nějaká poradna nebo šéf, nadřízený, nebo kontaktují přímo mobbera. Zatímco 37 %, nechce s touto šikanou nic dělat, a to z důvodu, že se bojí, že přijdou o zaměstnání. Nebo nás na to jen upozorní, ale nechtějí se do toho nějakým způsobem dále pouštět. Zároveň se některé osoby necítí být natolik šikanovány a myslí si, že to přejde apod. 54% osob bylo šikanováno více než 1x týdně a déle než jeden rok. A nejčastěji se setkávají právě s formami mobbingu nebo bossingu, ve kterých jde o nedocenění výkonu práce, o ztrátu sebevědomí, zadávání nesmyslných pracovních úkolů, popř. nezadávání žádných, zesměšňování, pomlouvání, ukládání povinností neodpovídajících kvalifikaci, neustálou kritiku, urážení nadávkami či ponižujícími výroky. 

Každý pátý pokus o sebevraždu v ČR mají na svědomí problémy v zaměstnání. Je to teror, při kterém neteče krev. 

Bossing a mobbing je velmi podceňovaný problém opředený mnoha mýty. Právě jedním z těch mýtů je to, že důsledky postihují oběť. A dalším mýtem je, že si za to oběť může sama. Šikana není izolovaný problém.

Ano, šikana zasahuje oběť a zasahuje ji velice výrazně. Hlavně tím, že zpočátku oběť vůbec neví, že je šikanovaná, naprosto neví, co se kolem ní děje. Velmi často se to stává i lidem, kteří jsou noví v zaměstnání. Tzn., že začnou hledat chybu v sobě. Stává se to lidem, kteří nejsou, na rozdíl od šikany u dětí, např. slabší. U dospělých je to velice rafinované a hlavně se to může stát opravdu každému. Protože šikana může postihnout kohokoli, kdo je jakýmkoliv způsobem odlišný.