Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Bison & Rose oznamuje spolupráci s nadačním fondem Filantia

Komunikační agentura Bison & Rose oznamuje spolupráci s nadačním fondem Filantia. Spoluprací tak agentura navazuje na úspěch Ivy Polednové a Zuzany Klierové v soutěži Young Lions, kde s kampaní pro Filantii vyhrály první místo v kategorii PR.

Komunikační agentura Bison & Rose navázala spolupráci s nadačním fondem Filantia. Kompletní PR servis budou mít na starosti Iva Polednová a Zuzana Klierová s podporou seniorního týmu agentury. Dvojice v rámci soutěže Young Lions, navrhla vítěznou kampaň, kterou si nadační fond Filantia vybral jako stěžejní pro své další kroky.

 

Jsem rád, že svými zkušenostmi s komunikací můžeme Filantii pomoc otevřít společenské téma, které je velmi důležité. Zároveň vnímám určitou zodpovědnost k těmto sociálním tématům a jako jedna z největších agentur se k nim nechceme stavět zády. Spolupráce navíc hezky navazuje na úspěch naší zlaté dvojice, “ uvádí výkonný ředitel agentury Roman Šmíd.

Nadační fond Filantia se věnuje patologickým vztahům na pracovišti, jejichž nejčastějším projevem je rozpad týmů, vyčleňování jednotlivce, šikana, nárůst fluktuace zaměstnanců a ekonomické ztráty pro zaměstnavatele. „Příběhy, které nám s důvěrou lidé svěřují, jsou velmi citlivé a emotivní. Většina lidí se nedovede v krátkém čase a bez pomoci vypořádat s traumatem, které jim vzniklo v důsledku šikany na pracovišti, proto se obracejí na Filantii. Jsou mnozí, kteří svoje silné příběhy chtějí sdílet jako pomoc, návod a příklad praxe pro druhé.  Jsem velmi rád, že nám s komunikací pomohou profesionálové z Bison & Rose,“ uvedl Jiří Devát, předseda správní rady Filantia

 V rámci spolupráce bude mediální agentura Bison & Rose pomáhat s propagací Nadačnímu fondu Filantia prostřednictvím médií včetně zabezpečení mediálního pokrytí. Cílem, na kterém se Bison & Rose a nadační fond Filantia shodly, je zapojení širší veřejnosti do tématu, zviditelnění problému šikany na pracovišti a jeho nejčastějších projevů bossingu a mobbingu, oslovení dárců a partnerů pro projekt Svépomocná vztahová skupina a přilákání více dobrovolníků a ambasadorů.  

 

O Bison & Rose 

Bison & Rose je přední česká PR agentura, která poskytuje servis externí a interní komunikace významným mezinárodním korporacím a špičkovým tuzemským značkám. Konzultanti Bison & Rose jsou specialisty pro korporátní a produktovou komunikaci, mají know-how v krizové komunikaci. PR činnosti zajišťují bývalí šéfredaktoři a vedoucí redaktoři předních tuzemských médií. Agentura také disponuje vlastním expertním týmem pro finanční PR. Bison & Rose je exkluzivní afilací globální sítě Burson-Marsteller pro Českou republiku a Slovensko. Jako člen APRA prochází pravidelně auditem CMS. Je držitelem řady ocenění odborné veřejnosti – například v roce 2007 získala vůbec první českou PR cenu udělovanou za korporátní reputaci a v roce 2009 historicky první PR cenu Golden Drum udělenou českému subjektu na mezinárodním festivalu v Portoroži.

 

O Nadačním fondu Filantia

Hlavním záměrem Nadačního fondu Filantia je podpora rozvoje osobnosti jednotlivce i celé společnosti s cílem podnítit pozitivní změny v oblasti pracovně právních vztahů v prostředí velkých firem, v akademické sféře, ve státním sektoru apod. Účelem je podpora rozvoje zdravé firemní kultury založené na atraktivní propozici firemních hodnot. Prostřednictvím projektů a zapojením odborníků s různých profesních sfér je snahou Filantie vzdělávat společnost v oblasti témat psychického násilí v pracovně právních vztazích, jakož i osobních, nabízet prostřednictvím širší osvětové činnosti správné metody vhodné k prevenci a eliminaci těchto jevů, poskytovat odbornou i právní pomoc obětem. Záměrem nadačního fondu je účastnit se veřejně prospěšných projektů, organizovat sbírky, podporovat fundraisingové aktivity s vizí naplnit předsevzetí prostřednictvím popularizační činnosti, vzdělávacích programů rozličných mediálních forem, psychologických konzultací či právní poradenské činnosti v kooperaci s ideově spřízněnými institucemi působícími ve sféře sociální, kulturní či v oblasti vzdělání. Předsedou správní rady je Ing. Jiří Devát.