Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Tým nadačního fondu Filantia v čele s Jiřím Devátem

anti-mobbing“ (antimobbing) je angažování se za „lidskost“ v práci i jinde (nenásilí ve vztazích)

"Věřím, že se Filantii podaří zahájit diskusi o patologických vztazích na pracovišti s pokorou, respektem a otevřeností. Že zaujmeme veřejnost – v zaměstnání jsou v Česku více jak dvě pětiny celé populace – i firmy, které pochopí, že kolektiv je více než jen součet zaměstnanců. Budoucnost Filantii jistě odhalí mnohem více příležitostí, než si dnes dokážeme představit. Musíme jen s pokorou naslouchat." Jiří Devát, předseda správní rady

Jiří Devát během své kariéry zastával vysoké manažerské pozice v Microsoftu, Cisco Systems a Czech Airlines. Díky tomu se stal uznávaným lídrem pro rozvoj obchodních strategií nadnárodních společností.

Jiřího můžete sledovat také na Linkedin
Více o Jiřím a jeho motivaci k angažování ve Filantii vám prozradí tento rozhovor

 

"Dívám se na problematiku vztahů manažersky, byznysově. Cílem je efektivita pracovních týmů, nástrojem kultivace prostředí. V tom bychom mohli s majiteli, řediteli a HR manažery najít společnou řeč. Řídím se pravidlem: „Žádná očekávání – žádná zklamání.“ Hlavně zachovat střízlivou a věcnou debatu, protiví se mi ideologická hysterie ve stylu „me too“." Miroslav Škoda, člen správní rady   

Miroslav Škoda je konzultant pro lidské zdroje, komunikaci a marketing. Řídil 11 let rádio Frekvence 1. Jako projektový manažer stál za vznikem Rádia ZET. Na Slovensku se podílel na restrukturalizaci rádia Okey a jeho začlenění do skupiny Lagardere Active Radio International. Vybudoval společnou redakci Frekvence 1 a Evropy 2 a optimalizoval síť regionální redakcí těchto rádií. V roli vedoucího programu nebo dramaturga stojí za desítkami úspěšných pořadů, show a moderátorů. Za více než dvacet let v médiích má bohaté zkušenosti s managementem výrazných až hraničních osobností a s řešením krizových situací.  

Miroslava můžete sledovat také na Linkedin 
V rozhovoru s Miroslavem se dozvíte hodně o jeho zkušenostech a postojích

"Mobbing může obsahovat agresivní útoky již od samotného začátku. V takových situacích je potom „pochopení a podpora“ lidem, kteří se stali terčem psychického násilí, tím nejlepším, co pro ně v takové situaci můžeme udělat." Ivana Křenová, členka správní rady

Ivana Křenová je  režisérka, dramaturgyně a scénáristka. Vystudovala televizní specializaci na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy a posléze dokumentární tvorbu na FAMU. Od roku 1995 spolupracuje s Českou televizí, především na dokumentárních filmech a publicistických pořadech se sociální problematikou. Od roku 2014 pak jako scénáristka a režisérka začala spolupracovat i s tv Nova tv Prima. V letech 2016 – 2019 vedla filmový obor na VOŠ Michael. V současné době pracuje nejen pro televize, ale je zároveň majitelkou produkční společnosti WasabiProduction, která je zaměřena na výrobu audiovizuálních děl.

"Mobbing se děje, psychopati zneužívají své síly a dochází k destrukci vztahů, což se z firem přenáší i do rodin. My jsme odhodlaní veřejně pojmenovávat, co se děje, vysvětlovat celou problematiku, radit, vzdělávat, vstupujeme možná na tenký led, ale s opravdovou vírou a odhodláním měnit stav k lepšímu." Julie Růžičková, členka správní rady

Julie Růžičková se věnuje práci v nadačním sektoru posledních 8 let. Před tím pracovala jako šéfredaktora, tisková mluvčí a PR manažerka pro projekty zaměřené na vzdělávání. Svoji kariéru odstartovala v Microsoftu, kde pracovala na obchodních a marketingových pozicích 13 let.

Julii můžete sledovat také na Linkedin


"Co je typické pro bossery a mobbery všeho druhu, je neochota otevřeně diskutovat o případném výskytu psychického násilí v zaměstnání." Blanka Loužecká, revizor nadačního fondu Filantia

Blanka Loužecká vystudovala ekonomickou a od roku 1993 pracuje v neziskovém sektoru na pozici ekonoma a účetního. V nadaci Charty 77 / Konto Bariéry pracuje od 1993 dosud. Několik let zastávala funkci supervizora projektu Programu odborného vzdělávání - Leonardo da Vinci. 

"Jsem přesvědčená o tom, že psychické týrání je tím nejodpornějším nástrojem v rukou agresora. Takový typ týrání totiž není hmatatelný a nelze jej jednoduše prokázat." Lenka Adámková, koordinátorka nadačního fondu Filantia

Lenka Adámková vystudovala obor Speciální pedagogika na UK v Praze a Školský management v Ústí n/L, v současné době pracuje na pozici zástupkyně ředitele na Základní škole a Střední škole v Mostě. Dlouhá léta pracovala pro různé profesionální weby, jako korektorka textů a copywrighter. Jako vystudovaný etoped se problematikou šikany zabývá celý svůj profesní život.