Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Otevřený dopis

Paní Jana se dočkala satisfakce v maximální možné míře, v jaké jí mohla dosáhnout s ohledem na podmínky, které jsou pro řešení obětí šikany stále dost nevyhovující. Pět let se domáhala spravedlnosti, pět let bouchala na všechny správné dveře, ale marně, byla poškozena finančně, zdravotně, psychicky, a ani po odchodu ze zaměstnání neměla klid a čelila mstě a nekončícím pomluvám. Dnes Jana říká, že má její příběh dobrý konec. O její otevřený dopis se s vámi rádi dělíme.
Ráda bych touto cestou veřejně poděkovala Nadačnímu fondu Filantia, pí. Julii Růžičkové a všem ostatním členům stále se rozšiřující Svépomocné vztahové skupiny tohoto Nadačního fondu.
Nikdy bych si nepomyslela, že se setkám na pracovišti s cílenou a záměrnou šikanou, mobbingem a bossingem – opak byl ale pravdou. S těmito patologickými jevy jsem se potýkala na svém pracovišti dlouhých 5 let!
Když však všechny instituce, které by vás měly ochránit a pomoci vám selžou, neplní svoji funkci, strkají hlavu do písku, odpovědní lidé jsou v reakcích liknaví a vy jen slyšíte výmluvy nebo veliké nic, jste nuceni, pokud nechcete vzdát svůj boj za spravedlnost, svoji sebeúctu a pracovní čest, hledat řešení jinde.
Náhodou jsem v červenci roku 2021 shlédla v televizi krátký rozhovor p. Jiřího Deváta, který představoval Nadační fond Filantia a čím se zabývá. Přesně si pamatuji na ten den, bylo to 8. července a já jsem už pátým rokem prožívala pracovní peklo, vyčerpávající komunikaci s inspektoráty práce, policií ČR, školským ombudsmanem, a dalšími institucemi, a při tom jsem každý den čelila vytrvalé šikaně, které se vůči mě dopouštěli kolegyně pod souhlasným dohledem ředitelky.
Neváhala jsem a e-mailem jsem kontaktovala pí. Julii Růžičkovou, které jsem se svěřila se svým příběhem. https://www.filantia.cz/vseot.../rozhovory/rozhovorpanijana/ Začala jsem navštěvovat Svépomocnou vztahovou skupinu Filantia, se kterou jsem spjatá do dnešního dne a která se pro mě stala doslova útočištěm.
Tolik jsem se toho ve skupině naučila, poslouchala příběhy druhých lidí, poslouchala rady, a především jsem věděla, že nejsem na svůj problém sama a to mě posilovalo.
Členové Svépomocné skupiny o vás mají opravdový zájem, nejste jim lhostejní a tím, že si navzájem sdílíme své příběhy, si pomáháme – dovedeme nahlížet problém toho druhého z jiného úhlu pohledu. Je na každém z nás, co si ze získaných informací vezme k srdci, někdy se nám rady, komentáře a postřehy od druhých nemusí líbit, ale věřte mi, lidé, kteří se setkali se šikanou, vědomou, zákeřnou, cílenou, ví, o čem mluví. To, že s vámi nemluví teoretici, ale lidé s vlastním příběhem, více či méně akutním, se do vás dovedou vcítit, dovedou vás pochopit, a v něčem už ušli třeba větší kus cesty a předají vám rádi své zkušenosti.
Bez pomoci Filantie nevím, jestli by měl můj příběh dobrý konec. Byla jsem vyčerpaná psychicky a dlouhodobý stres se podepsal i na mém zdraví. Dva roky jsem pravidelně docházela na skupinu, každé dva týdny jsem se těšila na setkání s lidmi, kteří se mnou, to co jsem prožívala, sdíleli. Byli mi oporou, dodávali mi sílu, naději, cenné rady. Byla to sice dlouhá, bolavá a náročná cesta, ale vyplatilo se vydržet a nevzdat to.
Dnes mám novou práci, zastání jsem našla také u soudu, mohu zase hrdě a sebevědomě potkávat obyvatele našeho malého města, kteří se byť nevědomě stali součástí mého příběhu a vlastně byli také obětmi, protože poslouchali dlouhá léta pomluvy, nepravdy a zákeřné lži s cílem poškodit mě pracovně i osobně. To je další rozměr toho, co vám šikana na pracovišti může způsobit, žijete-li na menším městě, kde každý zná každého, kde se neschováte v anonymitě velkého města, kde byť i návštěva obchodu a procházky po venku je mučením, protože vy čelíte psychóze davu, který je vyhecovaný a poštvaný a zneužitý jako útočná zbraň proti vám.
Po celou dobu mi byl oporou můj manžel, a členy Svépomocné skupiny Filantia dnes vnímám jako svoji širší rodinu. Budu ráda pomáhat ostatním obětem šikany, předávat jiným své zkušenosti, radit jim, naslouchat jim a vracet to, co jsem od Svépomocné skupiny získala já sama - porozumění, pochopení, prostor vypovídat se beze studu.
Jana Dolinská, Bor