Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Proč jsme vytvořili Filantii

Nabízíme jednotlivcům i kolektivům prostor pro dosahování pozitivních změn

Náš záměr je upřímný, měnit věci k lepšímu. A proto vám budeme vyprávět příběh o tom, jak vznikla Filantia, pravdivě. 

Julie zažila bossing, učebnicový, vytrvalý soustavný psychický teror. Trvalo to dlouho, téměř rok a už se to začalo projevovat i na jejím zdraví. Potřebovala celou situaci pochopit. Prošla si fázemi, kterými si projde každá oběť bossingu. Nejprve hledala chybu u sebe, a to dlouho. Potom se radila s kolegy. Potom oslovila kolegy z HR. Nikdo jí nedokázal pomoci. Všichni jí vyjadřovali podporu, soucit, lítost, věděli že trpí a že má pravdu. Ale báli se a neuměli problém řešit. 

Julie potřebovala vhled z venčí, poradit se s někým, kdo je schopen vyhodnotit situaci z odstupu, bez emocí, objektivně. Tehdy si uvědomila, že je těžké najít informace, které jí pomohou zorientovat se v problematice. Julie měla svoji práci ráda, dosahovala výsledků nad rámec nastavených zadání a nebylo pochyb, že chování její nadřízené nesouvisí s jejím pracovním výkonem. Čelila manipulaci, lhaní a intrikám nadřízené osoby, v takové míře, aby to poškozovalo její výkon v práci. Vše vyvrcholilo porušením pracovně právního vztahu ze strany nadřízené osoby. V ten moment odhalila Julie další slabinu problému, kterou byla nedostupná právní pomoc a poradna. 

Jiřího znala Julie mnoho let a měla k němu důvěru a respekt. Jiří je zkušený manažer, ale také vždycky zohledňoval lidskou stránku věci, nikdy pro něho nebyli zaměstnanci jen jména na papíře. Proto jej vyhledala a poprosila o pomoc. Potřebovala mentora, potřebovala kouče, potřebovala někoho, kdo jí pomůže znovu nastartovat svoji pracovní kariéru, nabrat síly, pochopit situaci, ve které se, nikoliv svojí vinou, ocitla. 

Při společných setkáních, kdy Jiří postupně Julii pomáhal pochopit, že i špatná zkušenost je cenná, protože nám dovede uvědomit si, co chceme dělat a čeho chceme dosáhnout, vznikla společná myšlenka založit nadační fond. Postupně oslovili další osobnosti, které jsou odborníky ve svém oboru a mají svoji vnitřní motivaci budovat Filantii. Ivana, která jako zkušená dokumentaristka odhaluje osobnosti prostřednictvím kamery, která ukazuje i to, co chce člověk udržet skryté. Miroslav, který je zkušeným krizovým manažerem. Lenka, která díky svojí pedagogické činnosti sleduje chování dětí a ví, že základ toho, jací jsme v dospělosti, je položený už v našem dětství. Kaira, která je nejen herečka, ale i profesionální koučka. Blogeři Markéta a Aleš, kteří mají svojí zkušenosti s bossingem. 

Špatné zkušenosti v pracovním prostředí se stávají i jiným. Ale my věříme, že se dá stav změnit k lepšímu. Víme, co oběti potřebují, víme, že ne každý bosser anebo mobber je vinen, někdy je málo, špatně a nebo vůbec na svoji roli people manažera připravený. Někdy skutečně řídí lidi psychopaté, kteří potřebují odbornou pomoc, anebo ze své pozice odstranit, neboť způsobují svým chováním újmu svým podřízeným i ekonomické škody firmě.

Proto jsme založili Filantii. Víme, že problém patologických vztahů je komplexní, složitý, není černobílý. Potřebují pomoc oběti bossingu a mobbingu, ale také bosseři a mobbeři. Potřebují pomoc manažeři, kteří se pro nedostatek praxe s vedením lidí mohou stát obětí falešného obvinění. Potřebují pomoc pracovníci HR, kteří nemají zkušenosti s řešením takových krizových situací. Potřebují pomoc ředitelé firem, kteří pozorují fluktuaci zaměstnanců ve své firmě, ale nechápou příčinu. Potřebuje pomoc naše společnost, protože lidství, empatie, pokora a respekt k lidem je cesta k úspěchu. 

Víme, že nelze nekomunikovat. A tak si nedělejme život těžší, prožívejme jej naplněně. 

Jiří vymyslel název Filantia, co přesně znamená, si můžete přečíst zde.

Jiří, Julie, Ivana, Miroslav a tým LiveTHEDay