Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Dobré vztahy na pracovišti jsou nedílnou součástí úspěchu firmy

Co je vztahová kultura? ----- pojem téměř neznámý a pro pracovní prostředí neobjevený. Zabývá se vztahy a jejich významem pro jednotlivce, týmy, organizace, společnost
Ve spojených státech bylo vyčísleno, že negativní jevy na pracovišti ve smyslu vztahů, bossingu nebo pronásledování a ponižování zaměstnanců mají negativní dopad 2,5 procenta na HDP. “Řada firem se ale stále nezabývá tím, jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci. Orientuje se spíše na výkon”, říká předseda správní rady nadačního fondu Filantia Jiří Devát. 
“Dobré vztahy na pracovišti jsou nedílnou součástí úspěchu”, dodává Devát, který byl ranním hostem ve vysílání Rádia Z. Ptal se ho moderátor Nikola Bojčev.