Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář „UDRŽITELNOST PRO VÝROBU A OBCHOD: ROK 2020-2021 JAKO VSTUP DO NOVÉ REALITY?"

Mezilidské vztahy – včetně těch pracovních – ovlivňují naše zdraví, ať už psychické či fyzické. Je v zájmu každého zaměstnavatele, aby usiloval o produktivní a tolerantní pracovní prostředí, podpořené rozvojem zdravé firemní kultury. Patologické vztahy a šikana na pracovišti poškozují jak jednotlivce, tak i kolektivy, významně přitom brání dlouhodobé úspěšnosti celé firmy.

Jiří Devát, předseda Správní rady Nadačního fondu Filantia prezentuje v čase 14:40. 

Časopis RETAIL NEWS vás zve na 6. ročník semináře „UDRŽITELNOST PRO VÝROBU A OBCHOD: ROK 2020-2021 JAKO VSTUP DO NOVÉ REALITY?", který se bude konat 22.6. 2021 v Akademickém klub VŠE v Praze. Nezapomeňte se přihlásit, počet míst je omezen!

Seminář opět přinese zkušenosti a případové studie firem a institucí, které odpovědnost a udržitelnost do svých firemních DNA začlenily, a ani negativní dopady koronakrize jejich postoje nezměnily. Naopak se ukázalo, že v souvislosti s pandemií začali lidé a firmy více myslet na zdraví, na dopady své činnosti na přírodu i společnost. Seminář se tematicky skládá ze 3 oblastí: výsledků průzkumů, případových studií firem a oblasti člověka, regionu a životního prostředí.

 

Termín konání: 22.6. 2021, 9:00 - 16:00

Místo konání: Akademický klub VŠE v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

 

PROGRAM SEMINÁŘE

9:00-9:10       ZAHÁJENÍ

Jak jsme se v roce 2020-2021 změnili?

9:10    CSR A UDRŽITELNOST NA POŘADU DNE. SKUTEČNĚ?

Dopady pandemie na vnímání CSR a udržitelnosti. Co si myslí a co dělá česká populace. Informace z výzkumů agentury Ipsos k tématům CSR a udržitelnosti.

Hana Vejborná, Account Director, Ipsos

 

9:30    UDRŽITELNOST JAKO SOUČÁST NAŠEHO ŽIVOTA

  • Koronakrize je epizodou, udržitelnost se stává (musí stát) součástí našich životů.
  • Jak se změnilo chování zákazníků, jak se změnil obchod, jaké jsou dopady na životní prostředí. Obchod v roli nositele trendů k zajištění trvalé udržitelnosti (jak v oblasti produkce potravin, tak souvisejících oblastí – obaly, odpady apod.).
  • Je nejvyšší čas k akceleraci. (Vítám větší zapojení státu a vznik nových iniciativ. Není jich stále dostatek.)
  • Trvalá udržitelnost napříč sektory. (Od zemědělství, přes průmysl až po služby. Role obchodu v ní.)
  • Nové trendy, ke kterým máme přístup i díky nadnárodnímu charakteru obchodu.

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

 

9:50    NÍZKOENERGETICKÉ PRODEJNY V RETAILU

Společnost COOP se stala největším retailovým výrobcem zelené energie díky solárním panelům na desítkách prodejen a provozuje také první nízkoenergetické prodejny s využitím obnovitelných zdrojů, nebo modulární typy prodejen.

Lukáš Němčík, Head of Marketing & Development, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Skupina COOP, COOP Mobil

 

10:10  UDRŽITELNOST A HOSPODAŘENÍ S VODOU

Voda se stává strategickou surovinou. Její dlouhodobý nedostatek, který je primárně klimatickými změnami, sekundárně pak neschopností a nepřipraveností společnosti a firem s ní hospodařit.

Jaroslav Ďuriš, generální ředitel společnosti Wero Energy

 

Prostor pro otázky a diskuzi

10:45-11:15 – PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

Udržitelné projekty koronakrizi navzdory

 

11:15  UDRŽITELNÉ ZNAČKY UMOŽŇUJÍ UDRŽITELNOU SPOTŘEBU

Od kávy po spotřební zboží. Zkušenosti společnosti Tchibo.

Lenka Mašková, CSR manažerka, Tchibo Praha 

 

11:35  CHARTA UDRŽITELNOSTI DR. OETKER

Společnost Dr. Oetker se vždy chovala odpovědně a udržitelné jednání vnímá jako součást samotné podstaty firmy. Teď své ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti shrnula v Chartě udržitelnosti. Mezi jinými chce Dr. Oetker dosáhnout klimatické neutrality, omezit plasty a zajistit úplnou recyklovatelnost svých obalů. Dále firma investuje velké částky do nutričních profilů svých výrobků.

Zdeněk Kvinta, Marketing Executive Manager Senior CZ/SK

 

11:55  JAK VYPADÁ UDRŽITELNÝ ONLINE – EXISTUJE VŮBEC? (case study online prodejce Rohlik.cz)

Za poslední rok zaznamenal prodej potravin na internetu raketový nárůst. O tom, že e-shopy nejen prodávají, ale starají se také o udržitelnost svého podnikání.

Hovořit zástupce Rohlik.cz (jméno bude upřesněno co nejdříve)

 

12:15  BUĎTE IN A POUŽÍVEJTE OBALY Z VLNITÉ LEPENKY!

Nákupní chování spotřebitelů je ovlivněno i tím, jak ekologicky šetrné balení výrobci používají. Vysvětlíme, jak lze udržitelnými obaly z vlnité lepenky nahradit obaly z plastu nebo hliníku. Ukážeme vám konkrétní příklady udržitelných obalů na potraviny a dozvíte se, proč naši zákazníci ekologicky šetrné obaly využívají a jak podněcují spotřebitele ke koupi!

Martin Hejl, jednatel THIMM Obaly

 

Prostor pro otázky a diskuzi

 

13:00-14:00 PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

Udržitelně, lokálně, komunitně

 

14:00  BILLA AKTIVOVALA PLÁN B

Billa spustila Plán B, aby pomohla odvrátit nepříznivý environmentální vývoj ve světě. Soustředí se na čtyři hlavní kapitoly: Zelené produkty, Energie, klima a životní prostředí, Zaměstnanci a Společenská odpovědnost.

Ivan Holub, Koordinátor udržitelného rozvoje, Rewe Group Česká republika, Billa

 

14:20  UDRŽITELNOST S VAZBOU NA KONKRÉTNÍ DOBU A KONKRÉTNÍ MÍSTO

Aplikujete-li na firemní udržitelnost dlouhodobější měřítka a je-li pro vás hodnotou existence vašeho businessu v nějakém konkrétním místě, začnete se přirozeně zajímat o vnější prostředí firmy, region či stát ve kterém působí. V našem případě to vedlo k založení spolků Agentura pro rozvoj Broumovska a Podnikatelský klub Broumovska, které se staly hybateli strategické diskuse a dlouhodobých projektů směřujících k rozvoji regionu, ve kterém působíme.

Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska

 

14:40  ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT

Mezilidské vztahy – včetně těch pracovních – ovlivňují naše zdraví, ať už psychické či fyzické. Je v zájmu každého zaměstnavatele, aby usiloval o produktivní a tolerantní pracovní prostředí, podpořené rozvojem zdravé firemní kultury. Patologické vztahy a šikana na pracovišti poškozují jak jednotlivce, tak i kolektivy, významně přitom brání dlouhodobé úspěšnosti celé firmy.

Jiří Devát, předseda Správní rady Nadačního fondu Filantia

 

 

15:00-16:00 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE – NETWORKING

Seminář připravila společnost Press21 ve spolupráci se společnostmi THIMM THE HIGHPACK GROUP a WERO ENERGY, Katedrou mezinárodního podnikání Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a časopisem Retail News.

Odborným garantem je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

REGISTRUJTE SE PROSÍM NA: https://www.retailnews.cz/konference/udrzitelnost2021/

Podrobné informace o programu najdete na https://www.retailnews.cz/konference/udrzitelnost2021/

Pro registraci na seminář prosím využijte přihlašovací formulář na webu nebo e-mailovou adresu klanova@press21.cz

 

Pro platbu můžete využít platební údaje ve formuláři, nebo využijte mail: klanova@press21.cz a bude Vám vystavena faktura.