Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Staňte se partnerem Filantie

Za cíl si klademe především prevenci patologických vztahů na pracovišti a zahájení dialogu všech tří zúčastněných stran: řadových zaměstnanců, manažerů a vedení firmy.

Zapojit se můžete mnoha způsoby, jedním anebo také všemi možnými:-)!

  • Můžete přispět libovolnou částkou ve prospěch účtu nadačního fondu Filantia 26810300/5500
  • Koupí předmětu v našem eshopu podpoříte aktivity fondu Filantia
  • Účastí na kurzech a seminářích získáte přátele, ale také dovednosti a znalosti pro váš osobní rozvoj
  • Realizací odborných workshopů Filantia podpoříte pozitivní změny ve vaší firmě
  • Můžeme společně vymyslet nový projekt, který bude autentický, při kterém se shodneme na společném cíli. Jaké si to vytvoříme, takové to bude
  • Můžete nám věnovat předměty do prodeje na podporu Filantie sbírky, ze které jsou financovány TV Filantia, Vztahové skupiny, Poradna

Napište nám! Vaše názory, vaše zkušenosti nás obohatí, vaše odhodlání měnit pracovní klima nám dá motivaci. Využijte pro sdělení vašeho dotazu, žádosti anebo komentáře tento formulář

Filantia hledá pravdu a cestu k ideálu vztahů na pracovišti, je otevřená diskuzi, zakládá si na racionální argumentaci, uznává hodnoty člověka a lidskosti, pomáhá lidem, aby se cítili sami sebou a žili svůj osobní i pracovní život plnohodnotně a smysluplně, vytváří bezpečné mosty mezi kolegy, mezi nadřízenými a podřízenými bez újmy na psychickém zdraví.

Filantia je filozofie zdravých vztahů na pracovišti i mimo ně.