Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Svépomocné vztahové skupiny

O ČEM SE NEMLUVÍ, TO NEEXISTUJE?
Svépomocná skupina Filantia je postavená na principu skupinové psychoterapie, která pokrývá léčbu následků stresu a traumatu, způsobeného dlouhodobým a nepřetržitým psychickým týráním v pracovně právním vztahu.  

Teorie metody svépomocné vztahové skupiny je založena na konceptu, že hojení psychických ran z traumatu, a stresu vyvolaného vytrvalým a nepřetržitým psychickým násilím – mobbing a bossing, nastává prostřednictvím kontaktního terapeutického vztahu. Projekt svépomocná vztahová skupinová Filantia čerpá z několika vývojových zdrojů ve skupinové terapii, zejména z kybernetické zpětné vazby a z modelu psychoterapie zaměřené na jiné osoby. Zdůrazňuje hojivou sílu vztahů mezi členy skupiny a důležitost citového naladění, identifikace a vztahových potřeb. Úkolem vedoucího je stimulovat tok kontaktního dialogu a vést zúčastněné k pochopení jejich situace a k obnově vlastního sebeuvědomění.

V lidských vztazích je důležitá potřeba vyjádřit vděčnost a laskavost. Když je mezi členy skupiny pocit bezpečí, poskytují si sdílenou zkušenost a stabilitu, mohou se na sebe spolehnout a dostávají tak příležitost k sebedefinici a k vytváření vzájemných vztahů. Jsou pak často vděční a chtějí vyjádřit svoji náklonnost, v čemž by jim měl být nápomocný vedoucí skupiny. Je to důvěra, sdílený vztah, validace, konzistentní spolehlivost, bezpečnost a neustálá reakce na vztahové potřeby každého člověka, která pomáhá odstranit hanbu, napravuje kumulativní zanedbávání, rozpouští chronický stres a léčí trauma.

Agresivní útoky na zaměstnance ze stran kolegů či nadřízeného mohou být již od samotného začátku velmi brutální. V takových situacích je potom „pochopení a podpora“ lidem, kteří se stali terčem psychického násilí, tím nejlepším, co pro ně v takové situaci můžeme udělat. Dokonce to pro ně může znamenat více, než intervence u zaměstnavatele, stížnost na Inspektorát práce, trestní oznámení či dokonce soudní žaloba na mobbující spolupracovníky. Skutečně efektivní  je na základě zkušeností odborníků poradenská činnost, zejména v tom, že klienti cítí, že je nikdo neodsuzuje a chápe je.

Tím nejdůležitějším pro oběti bossingu je získat zejména dostatek prostoru pro jejich svobodné rozhodnutí:
Zůstat (a bojovat!)?, nebo Odejít? A rozhodnou-li se „zůstat a bojovat“, pak jim svépomocná skupina pomůže hledat způsob, jak bojovat nejefektivněji.

.......

Všechno v podstatě vyplynulo z myšlenky, které předcházelo náhodné setkání. Pokračovalo to zájmem a nutkavým pocitem pomoci, který je podpořen smyslem pro spravedlnost. Vytvořením pomyslných svépomocných vztahových skupin najednou zjistíte, kolik nenápadných lidí kolem nás se stalo obětí mobbingu, či bossingu. Ano, chceme vytvořit tyto skupiny, jejichž společným jmenovatelem je šikana na pracovišti kolegou či nadřízeným.

Znáte to určitě sami, kdy vědomě či podvědomě vyhledáváte osoby ve svém okolí se stejným, nebo podobným problémem. Proč? Důvod je prostý. Potřebujete najít odpovědi na své otázky, potřebujete se podělit o své starosti, potřebujete se ujistit vzájemnou výměnou názorů, že Váš rozum je stále ještě zdravý, potřebujete najít vzájemnou podporu, zjistíte společný náhled na věc, dojdete ke skutečnému porozumění a pochopení, a tím se stáváte silnějšími. Nejste na TO sami! Potřebujete prostě vědět, že Vy nejste ti, co dělají všechno špatně.

Nemluví se o tom. Ale zkuste se rozhlédnout kolem sebe, zeptat se, pozorovat, i když se Vás podobná situace osobně nedotýká. Můžete zjistit neuvěřitelné okolnosti o psychickém násilí v pracovních vztazích, které jsou tak dokonale skryté. Nebo už víte, o čem je řeč?

O CO VLASTNĚ JDE

Nechceme vytvořit POMYSLNÉ svépomocné vztahové skupiny. Chceme vytvořit reálné skupiny, které se stanou odrazovým můstkem pro znovuzrození harmonické osobnosti plné odhodlání a víry v sama sebe, která se dokáže vzepřít ponižování a zabojovat o vlastní identitu. Chceme obětem mobbingu či bossingu podat pomocnou ruku. A to nejen tím, že jim budeme naslouchat.

Chceme Vás požádat o Vaši podporu, abychom mohli uskutečnit jeden z mnoha našich projektů, který pomáhá vracet lidem důstojnost, zdravý rozum, víru ve své dovednosti, chuť pracovat. Koupí produktů v naší galerii podpoříte provoz těchto skupin.

Tým odborníků je připraven pomoci radou, činem i vedením setkávání svépomocných vztahových skupin.

Děkujeme.

 

Záštitu projektu Svépomocná skupina Filantia udělily paní Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí a Mgr. Milena Johnová , Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví